Search
Close this search box.

“ที่ปรึกษา” จำเป็นแค่ไหนสำหรับธุรกิจครอบครัว

เคยสงสัยไหมว่านักธุรกิจที่ครอบครองบริษัทระดับร้อยล้านพันล้าน มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ แต่ทำไมถึงยังมี “ที่ปรึกษา” สำหรับธุรกิจครอบครัว? . รู้ลึกและมากประสบการณ์ ในฐานะที่ปรึกษา จึงมีโอกาสได้เห็นหลายปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ผ่านหลากหลายครอบครัว สังเกตได้ถึงปัญหาและความผิดปกติที่สมาชิกมองไม่เห็น คาดเดาผลลัพธ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ จนเป็นที่มาของแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต . เข้าใจระบบธุรกิจและกติกาของครอบครัว เพราะหน้าที่ที่สำคัญของที่ปรึกษา คือช่วยในการร่างธรรมนูญครอบครัวขึ้นมา เพื่อสร้างเป็นกติกาให้สมาชิกทุกคนยอมรับร่วมกัน โดยในระหว่างนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ที่ปรึกษาจะรับหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย หาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลประโยชน์มากที่สุด . มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างคน สำหรับธุรกิจครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ปรึกษาต้องจะมีความสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทุกคนได้ ถือเป็นทักษะจำเป็นในการหาจุดสมดุลของครอบครัวทั้งระบบ . ที่ปรึกษา จึงไม่ใช่เพียงที่ปรึกษาด้านธุรกิจ แต่เป็นทั้งที่ปรึกษาด้านครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้จะส่งผลต่อ Performance ของธุรกิจโดยตรง . เพราะครอบครัวยิ่งขยายใหญ่เท่าไหร่ ปัญหาภายในก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น อัตราการอยู่รอดของธุรกิจครอบครัวน้อยลงในทุก ๆ รุ่น . Idol Planner ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี สามารถช่วยสร้างธรรมนูญครอบครัวที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสมาชิก และป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต . รวมถึงการวางแผนส่งธุรกิจได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหาศึกสายเลือด อย่างเป็นระบบและโปร่งใส… Continue reading “ที่ปรึกษา” จำเป็นแค่ไหนสำหรับธุรกิจครอบครัว

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ