Search
Close this search box.

Succession Plan

การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยต่อ

?

Succession Plan คืออะไร

เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตำแหน่งผู้นำ กรรมสิทธิ์ ระบบในการบริหาร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว

การบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต

▶ หากผู้นำในรุ่นปัจจุบันเกษียณอายุ แล้วใครจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารในรุ่นต่อไป?
▶ ผู้บริหารที่กำลังจะก้าวขึ้นมาจะเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือใช้การจ้างมืออาชีพที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารแทน?
▶ วิสัยทัศน์ของธุรกิจเป็นอย่างไรในอนาคต?
▶ ลักษณะของผู้นำธุรกิจที่คุณคาดหวังไว้ในอนาคตเป็นเช่นไร?
▶ ผู้นำจะยุติบทบาทและส่งต่อให้รุ่นต่อไปเมื่อไร?

กรรมสิทธิ์ในธุรกิจ

▶ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ การถือหุ้นจะเป็นอย่างไร?
▶ คุณต้องการให้ธุรกิจยังคงเป็นของสมาชิกในครอบครัวหรือไม่?
▶ จะขายธุรกิจต่อให้กับลูกจ้างในธุรกิจของคุณ? หรือประกาศขายให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นเจ้าของแทน?

นโยบายการทำงาน และสวัสดิการ

▶ ครอบครัวจะมีมาตรการอย่างไรในการคัดเลือกผู้บริหารในรุ่นต่อไป?
▶ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างไร?
▶ เกณฑ์การเข้าทำงานของสมาชิกในครอบครัวมีอะไรบ้าง?
▶ สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เข้าทำงานและไม่เข้าทำงานจะเป็นอย่างไร?
▶ การจัดการมรดกของครอบครัว จัดสรรทรัพย์สินในฝั่งธุรกิจ และฝั่งครอบครัวอย่างไร?

การขายธุรกิจ

▶ คุณต้องการขายธุรกิจของคุณหรือไม่?
▶ มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านใดบ้างเพื่อตัดสินใจในการขายธุรกิจ?
▶ การวางแผนเพื่อทำการขายธุรกิจ
▶ การจัดการด้านภาษี
▶ การเตรียมความพร้อมด้านงบการเงินเพื่อหาผู้ซื้อ
▶ มีการวางแผนด้าน Exit Plan อย่างไรบ้าง?

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ