Search
Close this search box.

Holding Company

Holding Company โครงสร้างที่ช่วยจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน

เราช่วยคุณด้านการจัดตั้ง Holding Company และปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งระบบ สำหรับธุรกิจทุกขนาดซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สินของครอบครัว และบริษัทอื่นๆในเครือ รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆในกิจการของคุณ

Holding Company

ทำไมต้องปรับโครงสร้างเป็น Holding?

▶ ปกป้องทรัพย์สิน จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
▶ จัดโครงสร้างบริษัท เพื่อรองรับการขยายกิจการ
▶ รวมการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน
▶ ใช้เป็นเครื่องมือบริหารสวัสดิการคนในครอบครัว
▶ ช่วยลดภาระภาษี จำกัดความเสี่ยงในทรัพย์สิน
▶ เพิ่มความโปร่งใสในการประกอบกิจการ
▶ ลดตุ้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
▶ เพิ่มความสะดวกในการถ่ายโอนธุรกิจ หรือส่งต่อความเป็นเจ้าของธุรกิจ

ปกป้องธุรกิจและทรัพย์สิน จำกัดความเสี่ยง

โครงสร้าง Holding Company ที่เป็นบริษัทแม่เปรียบเสมือนโล่ที่ทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทลูกๆในเครือของตัวเอง เจ้าหนี้ของบริษัทลูกก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของลูกคนเดียว เจ้าหนี้ไม่สามารถแตะต้องทรัพย์สิน ที่เป็นของโฮลดิ้ง หรือหน่วยธุรกิจอื่นๆภายใต้โฮลดิ้งได้

การส่งต่อทรัพย์สิน และจัดการทรัพย์สินสามารถทำได้อย่างคล่องตัว

จัดสรรแบ่งทรัพย์สิน หรือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่เป็นสมาชิกในธุรกิจได้อย่างสะดวกและโปร่งใส รวมถึงใช้เป็นที่รวมเงินของครอบครัว (Cash Pooling)

การส่งต่อทรัพย์สินสามารถจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างบริษัททั่วไป

เครื่องมือจัดโครงสร้างบริษัทเพื่อรองรับการขยายกิจการ

ถ้าคุณไม่จัดโครงสร้างเป็น Holding Company และรวมธุรกิจหลายธุรกิจให้อยู่ในบริษัทเดียวกัน จะเกิดความไม่ชัดเจนของธุรกิจ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆของบริษัทก็จะไม่มีความแม่นยำ ซึ่งทำให้การวัดผลประกอบการ หรือกำไรของแต่ละธุรกิจขาดประสิทธิภาพ

ลดค่าใช้จ่ายทางภาษี

▶ Holding Company จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถชะลอภาระภาษี และประหยัดภาษีรายได้ เนื่องจากการได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกนั้นได้รับการยกเว้นภาษี
▶ การดึงเงินออกจากบริษัทลูกมาที่ผู้ถือหุ้นโดยตรง ทำให้ผู้ถือหุ้นถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือต้องเอารายได้จากเงินปันผลมาเสียภาษีบุคคลธรรมดา
▶ แต่หากเงินปันผลนั้น ถูกจ่ายมาที่บริษัทโฮลดิ้งแทน จะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากรายได้จากเงินปันผล

หากคุณมีธุรกิจที่กำลังเติบโต หรือมีแนวโน้มที่จะขยับขยายกิจการในอนาคต การปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจและครอบครัวของคุณ

บริการอย่างครบวงจร

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ และสร้างแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เรายังบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ให้คุณ

1. เราช่วยวิเคราะห์ประโยชน์ที่ทางเจ้าของกิจการจะได้ก่อน
2. ให้ความรู้ทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ของบริษัทโฮลดิ้งได้อย่างสูงสุด สร้างความยั่งยืนของการสืบทอด สร้างกติกา ลดข้อพิพาทในอนาคต
3. จัดทำเอกสารทางกฎหมายเพื่อให้ข้อ 2 มีผลบังคับใช้
4. วางแผนรายได้-รายจ่าย และภาษีของ บริษัทโฮลดิ้งในอนาคต
5.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทั้งหมด
6. ติดตามผล บริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงปรับโครงสร้าง

การส่งมอบงาน

หลังจากที่เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ เราจะนำเสนอแผนการปรับโครงสร้าง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทำการคำนวนแผนภาษี และจัดทำโครงสร้างทางการเงินของบริษัทโฮลดิ้ง

▶ สรุปการเปลี่ยนโครงสร้างบริษัททั้งหมด หลังการตัดสินใจของลูกค้า
▶ จัดทำเอกสาร สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
▶ จัดทำเอกสาร สำหรับการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง
▶ จัดทำใบหุ้น
▶ จดแจ้งเอกสารทั้งหมดต่อกระทรวงพาณิชย์
▶ ส่งมอบเอกสาร

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ