Search
Close this search box.

Family Constitution

บริหารจัดการธุรกิจครอบครัวอย่างเป็นมืออาชีพด้วย
ธรรมนูญครอบครัว

ธรรมนูญครอบครัว เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สุดในการช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ในด้านการสร้างความชัดเจนให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคต และขับเคลื่อนธุรกิจของครอบครัวให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจครอบครัว

โดยทั่วไปมักได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสูง แต่มีโครงสร้างที่เปราะบางเป็นจุดอ่อนสำคัญ

ด้านครอบครัว

ธรรมนูญครอบครัวช่วยสร้างความสามัคคี ป้องกันปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว
▶ ช่วยกำหนดกติกา แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับสมาชิก
▶ สร้างระบบสวัสดิการที่ชัดเจนให้กับสมาชิกครอบครัว
▶ สร้างระบบการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก
▶ วางโครงสร้างในการระงับข้อพิพาทต่างๆสำหรับอนาคต

ด้านธุรกิจ

บริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราช่วยคุณบริหารเรื่องสำคัญในด้านธุรกิจครอบครัว เช่น
▶ วางกติกาการเข้าทำงานในธุรกิจครอบครัว
▶ จัดการด้านหน้าที่สำหรับสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบ
▶ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
▶ การบริหารจัดการ Non-Family Member
▶ วางแผนคัดเลือกทายาทธุรกิจ

การจัดสรรความเป็นเจ้าของ

ช่วยจัดสรรความเป็นเจ้าของอย่างเป็นระบบ สร้างความชัดเจนและโปร่งใสให้กับสมาชิกในครอบครัว ธรรมนูญครอบครัวจะช่วยบริหารจัดการในด้าน

▶ การกำหนดความเป็นเจ้าของในธุรกิจครอบครัว
▶ บริหารจัดการทรัพย์สินและจัดสรรด้านผลประโยชน์ต่างๆให้เป็นระบบ
▶ กำหนดข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร
▶ สร้างกติกาการซื้อ-ขาย-โอนและส่งต่อหุ้นของธุรกิจ

ทำไมต้องเขียนธรรมนูญครอบครัวกับ IPC

เราสร้างแผนที่เหมาะสมกับคุณ

เราเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละครอบครัว บริการของเราจึงมุ่งเน้นที่การออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวและความต้องการของคุณ

เรามีแผนสำหรับสมาชิกทุกคน

สมาชิกแต่ละคนอาจมีแผนสำหรับอนาคตที่แตกต่างกัน ที่ IPC เรามีทีมที่จะช่วยสร้างแผนด้าน Wealth ให้กับสมาชิกในครอบครัวทุกคน

เรามีมุมมองที่รอบด้านกว่า

IPC เราเชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว ภาษีและกฏหมาย ทำให้ลูกค้าของเราทุกคนจะได้บริการครบแบบ All in One เพื่อดูแลความเชื่อมโยงในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวของคุณ

เรามุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้คุณ

เราสร้างบริการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของคุณ ดังนั้นทุกบริการจากเรา คุณจึงมีทางเลือกที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ