Search
Close this search box.

Business Structure

จัดโครงสร้างองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

?

การปรับโครงสร้างธุรกิจ สำคัญยังไง?

การจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวอย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายภาษีได้จำนวนมากทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น การจัดวางโครงสร้างธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ

ไม่ว่ากิจการของท่าน อยู่ในระหว่าง

▶ การขยายกิจการ
▶ กำลังวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์
▶ ช่วงส่งต่อธุรกิจ
▶ ต้องการตั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงของทรัพย์สิน

เรา มีบริการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของท่าน โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้อง

Holding Company

เราจะช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆดังนี้

▶ ปกป้องทรัพย์สินสำคัญ
▶ ป้องกันการถูกฟ้องร้องได้ ไร้ซึ่งความเสี่ยง
▶ บริษัทมีความพร้อมที่จะขยายขนาด และลงทุนมากขึ้น
▶ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
▶ ยกเว้นภาษีจากการได้รับเงินปันผล
▶ เสียภาษีด้านการส่งต่อมรดกน้อยลง
▶ การจัดสรรความเป็นเจ้าของมีความสะดวก ชัดเจน แบ่งทรัพย์สินง่าย
▶ การส่งต่อธุรกิจสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
▶ ป้องกันการถูก Take over จากคนนอก
ถ้าหากไม่รู้ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเลย Idol Planner จะช่วยตรงนี้ยังไงได้บ้าง?
เรามีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์ถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง โดยจะแนะนำการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงจัดการทำเรื่องจดทะเบียนบริษัทให้อีกด้วย
เราจะมีการวางแผนเพื่อจัดการโครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และสถานการณ์ของคุณมากที่สุด โดยจะครอบคลุมในด้าน

1. โครงสร้างการถือหุ้น
2. วิเคราะห์และวางแผน รายได้-รายจ่าย ของบริษัทโฮลดิ้ง
3. กำหนดกลยุทธ์การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ควบรวมกิจการ
Merger and Acquisition : M & A

เราจะช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆดังนี้

▶ ปกป้องทรัพย์สินสำคัญ
▶ ป้องกันการถูกฟ้องร้องได้ ไร้ซึ่งความเสี่ยง
▶ บริษัทมีความพร้อมที่จะขยายขนาด และลงทุนมากขึ้น
▶ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
▶ ยกเว้นภาษีจากการได้รับเงินปันผล
▶ เสียภาษีด้านการส่งต่อมรดกน้อยลง
▶ การจัดสรรความเป็นเจ้าของมีความสะดวก ชัดเจน แบ่งทรัพย์สินง่าย
▶ การส่งต่อธุรกิจสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
▶ ป้องกันการถูก Take over จากคนนอก

บริการของเราจะช่วยพิจารณาการควบรวมกิจการ เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้ประโยชน์สูงสุดในด้าน

▶ จัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการควบรวมกิจการ
▶ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชี
▶ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับการควบรวมกิจการ
▶ ปรับโครงสร้างบริษัทในเครือ
▶ กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

จัดการอุปสรรคด้านภาษีจากการ ควบรวมกิจการ ในด้าน

▶ ภาษีทรัพย์สิน
▶ ภาษีหนี้สิน
▶ ภาษีของตัวผู้ถือหุ้น
▶ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การจัดการโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถจัดโดยใช้กลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 4 เรื่องหลัก

▶ การส่งต่อธุรกิจ
▶ มีการร่วมทุนจากคนอื่น
▶ เพื่อสิทธิประโยชน์ ประหยัดภาษี
▶ จัดการความเสี่ยง

คุณกำลังเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่หรือไม่? เพราะแต่ละโครงสร้างไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ เราจะทำการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกว่าธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

▶ จัดโครงสร้างแบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจและครอบครัวของคุณ
▶ ปรับสัดส่วนการถือหุ้นให้เหมาะสม

วิเคราะห์ วางแผนงบการเงิน

งบการเงิน

บ่งบอกถึงผลการดำเนินการของธุรกิจ ฐานะทางการเงินบริษัท การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ช่วยตอบคำถามสำคัญใน เรื่องต่างๆ เช่น

▶ ผลประกอบการบริษัทกำลังเป็นอย่างไร?
▶ ควรปรับเปลี่ยนการบริหารหรือไม่ ?
▶ พร้อมที่จะขยายกิจการตอนนี้หรือไม่ ?
▶ ถ้าอยากขายบริษัท จะกำหนดขายที่ราคาอย่างไร ?

บริการของเราจะช่วยคุณได้ยังไงบ้าง?

▶ รายได้ธุรกิจ เราช่วยพิจารณาให้คุณว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับการเสียภาษีในรูปแบบไหนมากที่สุด โดยรายได้ของกิจการอาจจะมาจากหลายช่องทาง การวางแผนรายได้จากแต่ละช่องทาง จะทำให้คุณมีเงินทุนเหลือ ไปลงทุนต่อยอดกิจการ
▶ รายจ่ายธุรกิจ วางแผนรายจ่ายของกิจการ เพื่อลดภาระภาษีที่ธุรกิจของคุณต้องจ่าย
▶ เงินปันผล วางกุลยุทธ์การจ่ายเงินปันผล เพื่อประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหุ้น แทนการจ่ายภาษีทิ้ง
▶ โครงสร้างเงินทุน วางแผนเพื่อปกป้องความเสี่ยงให้คุณ พร้อมวางแผนภาษีด้านดอกเบี้ย
▶ จัดการระบบภาษีอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ทำให้ไม่ถูกเรียกตรวจสอบภาษี
▶ ลดภาระภาษีในทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว
▶ ธุรกิจตรวจสอบความโปร่งใสได้ง่าย เจ้าของไม่ถูกโกง

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ