Search
Close this search box.

Our Services

บริการของเราออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา
ธุรกิจของครอบครัวคุณโดยเฉพาะ
เราได้ช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวมากว่า 20 ปี

1

Holding
Company

Holding

Company

บริหารจัดการทรัพย์สิน ของธุรกิจครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้
  “HOLDING COMPANY”
เราช่วยคุณด้านการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง และปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัว สำหรับธุรกิจครอบครัวขนาดกลางขึ้นไป
บริษัทโฮลดิ้งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สินให้แก่สมาชิกในธุรกิจครอบครัว และบริษัทอื่นๆในเครือ
รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านส่งต่อทรัพย์สินให้กับคนในครอบครัว ป้องกันความเสี่ยงต่างๆของกิจการของคุณ
สร้างข้อตกลง-แนวทางปฏิบัติที่เป็นทางการ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับสมาชิกในธุรกิจครอบครัวด้วย “ธรรมนูญครอบครัว”
เราช่วยคุณกำหนดนโยบายที่สำคัญสำหรับธุรกิจของครอบครัว เพื่อสร้างระบบการบริหารที่มีความเป็นมาตรฐาน

2

Family
Constitution

Family

Constitution

การที่ธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกครอบครัวหลายคน มีทั้งคนที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว กับคนที่ไม่ได้ทำงานในธุรกิจครอบครัว เรื่องที่ต้องบริหารจัดการและปกครองคนในครอบครัวมีความเกี่ยวพันกัน ทั้งเรื่องของการทำงาน การจัดการธุรกิจ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเงิน
ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับหลายครอบครัว แต่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ ไม่สามารถยืนหยัดไปยังรุ่นต่อๆไปได้
  วางแผนระบบภาษี สำหรับธุรกิจ
จัดการระบบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการภาษีธุรกิจ ของเรามาพร้อมกลยุทธ์ ที่ช่วยให้คุณประหยัดภาษีอย่างสูงสุด โดยถูกต้องตามกฎหมาย

Tax

Planning

3

Tax
Planning

4

Business
Structure

Business

Structure

การจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบ
จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น
จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวอย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายภาษีได้จำนวนมากทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น
การจัดวางโครงสร้างธุรกิจ
จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ

จัดตั้ง-ให้คำปรึกษาด้าน Holding Company

ควบ-โอนกิจการ

ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

วิเคราะห์งบการเงิน

บริการวางแผนเพิ่มมูลค่าธุรกิจและสร้างแผนเกษียณของเจ้าของธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้

5

Exit Plan

Exit Plan

Exit Strategy เป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่บริษัทจะต้องคิดเผื่อไว้สำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข สภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น แต่โดยรวมจะหมายถึงการที่เจ้าของกิจการขายหรือลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของให้กับนักลงทุน หรือกิจการอื่น รวมไปถึงการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาท

6

Succession
Plan

Succession
Plan

วางแผนการสืบทอดธุรกิจเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตำแหน่งผู้นำ กรรมสิทธิ์ ระบบในการบริหาร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ