วิธี วางแผนภาษี ควรเริ่มจากอะไร

สิ่งที่คนทำธุรกิจต้องรู้ วางแผนภาษี ควรเริ่มจากอะไร

สิ่งที่อยู่ควบคู่กับคนทำธุรกิจมาเนิ่นนานและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เรียกได้ว่าเป็นพันธะผูกพันด้านกฎหมาย สิ่งที่ว่านี้ก็คือ ‘ภาษี’ นั่นเอง ไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือใหญ่ล้วนแต่ต้องเสียภาษีกันทั้งนั้น

ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการเสียภาษี นับว่าเป็นรายจ่ายที่มีมูลค่าสูงลำดับแรก ๆ ของการทำธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 20% ของกำไรก่อนหักภาษี เรียกได้ว่าธุรกิจยิ่งมีขนาดใหญ่ เม็ดเงินที่ต้องเสียไปก็ยิ่งเยอะตาม

จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลาย ๆ บริษัทถึงต้องมีการบริหารจัดการวางแผนภาษีขององค์กร เพราะการ ‘วางแผนภาษี’ จะช่วยรักษาผลประโยชน์ที่พึงมีตามกฎหมายของบริษัท ช่วยประหยัดรายจ่ายด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจำกัดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีย้อนหลังได้อีกด้วย

ทำไมถึงต้อง "วางแผนภาษี" เพิ่อให้ธุรกิจเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง

ทำไมถึงต้อง “วางแผนภาษี”

เพื่อที่จะให้ธุรกิจเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ป้องกันโทษและความรับผิดชอบจากการเสียภาษีผิดพลาด หาแนวทางการประหยัดภาษีสูงสุด นอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าตรวจของสรรพากรอีกด้วย

หลาย ๆ ธุรกิจมักใช้การจัดการงบการเงินเพียงแค่ทำการบันทึกเข้าระบบ โดยปราศจากการวางแผน ทำให้บางครั้งมักมองข้ามรายละเอียดบัญชีเล็ก  ๆ น้อย ๆ ไป ทำให้เมื่อสรุปออกมาแล้ว งบการเงินมีจุดที่ผิดปกติ ซึ่งจะกลายเป็นจุดเสี่ยงที่สรรพากรตรวจพบ ทำให้ธุรกิจของเราต้องเสียทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ทั้งยังต้องเสียเครดิต ชื่อเสียงบริษัทอีกด้วย

รายละเอียดที่เรามักละเลยและสรรพากรมักตรวจพบ

➡︎ บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง
➡︎ การสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ
➡︎ ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน
➡︎ ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง
➡︎ ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้
➡︎ บันทึกรายการโดยใช้เงินสดเป็นหลัก
➡︎ บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง
➡︎ ทรัพย์สินน้อยหรือมากเกินไปไม่สอดคล้องกับรายได้

เมื่อความผิดพลาดใดผิดพลาดหนึ่งถูกตรวจพบแล้ว ธุรกิจก็จะได้รับผลกระทบจากการไม่วางแผนภาษี ซึ่งมีอยู่หลายขั้นด้วยกัน ได้แก่

✘ เสียภาษีเพิ่มเติม
✘ เสียเบี้ยปรับ
✘ เสียเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ยของข้อ 1 และ ข้อ 2)
✘ รับโทษทางอาญา (ปรับ, จำคุก)

ในทางร้ายแรงที่สุด หากจำนวนมูลค่าภาษีที่ถูกเรียกเก็บย้อนหลังมีจำนวนมากก็อาจถึงขั้นทำให้ธุรกิจล้มละลายได้

การจัดทำและคำนวณภาษี

อยากวางแผนภาษี ต้องเริ่มต้นจากอะไร?

‘ภาษีเงินได้ของเจ้าของหุ้น’ คือสิ่งแรกที่ควรได้รับการวางแผนภาษีมากที่สุด โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของตำแหน่งกรรมการบริษัท หากเป็นธุรกิจกงสี ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัว การวางแผนภาษีจะช่วยให้เราสามารถกำหนดเงินได้ของเราเองได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางประเภทก็สามารถนำมาเป็นเงินจ่ายกิจการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ

ทั้งนี้การวางแผนภาษีควรรู้วิธีจัดการกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควบคู่กับภาษีนิติบุคคล ไม่ควรกำหนดรายได้จนกระทั่งภาษีบุคคลสูงเกินกว่าอัตราภาษีบริษัท และควรวางแผนไปจนถึงการรับเงินปันผลจากกำไรที่บริษัททำมาหาได้

แนวทางแก้ไขความยุ่งยาก ของการ วางแผนภาษี

แนวทางแก้ไขความยุ่งยาก ของการวางแผนภาษี

เมื่อพูดถึงการ วางแผนภาษี เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะนอกจากจะมีรายละเอียดปลีกย่อยทับซ้อนกันอยู่มาก ยังต้องใช้ความชำนาญในด้านบัญชีและภาษีขั้นสูงอีกด้วย

วิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดคือการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ซึ่งจะช่วงวางแผนภาษีได้อย่างครบวงจรมากที่สุด

☑ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
☑ ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยวางแผนทั้งในด้านการถือครอง และการซื้อ-ขายให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว
☑ วิเคราะห์งบการเงินลดความเสี่ยงและพัฒนาวิธีการประหยัดภาษีสูงสุดให้เหมาะกับบริษัท
☑ วางกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ
☑ บริหารจัดการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม วิเคราะห์และวางแผนด้านภาษีซื้อ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
☑ ภาษีเงินได้นิติบุคคล วางแผนรายได้-รายจ่าย วางแผนด้านรายได้และรายจ่ายที่จะช่วยลดภาระภาษี
☑ วางแผนด้านโครงสร้างกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการ
☑ วางแผนด้านกฎหมายแรงงาน ลดความเสี่ยงในฐานะนายจ้าง และเพื่อนำไปหักลบด้านค่าใช้จ่ายบริษัท

Idol Planner ช่วยบริหารและจัดการภาษี

ทีมงานภาษีที่ Idol Planner เราจะช่วยคุณบริหารจัดการและวางแผนภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษี บัญชี กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและแรงงาน

โดยบริการของเราครอบคลุมภาษีนิติบุคคล จนถึงกระบวนการนำกำไรสะสมจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ทำให้บริการของเรามีความครอบคลุมและสามารถแก้ปัญหาเชิงลึกได้ ภายใต้การใช้หลักกฎหมายทำงาน เพื่อให้แผนภาษีที่วางไว้มีความชัดเจน โปร่งใส ถูกต้องและอ้างอิงได้

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง