Search
Close this search box.

Holding Company เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

Holding Company 👉🏻 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สิน

ในกรณีที่ครอบครัวมีหลายกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โฮลดิ้งจะเป็นการตั้งบริษัทแม่ขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัทย่อย โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัว และรับเงินปันผลเป็นสวัสดิการ

.

✅ ช่วยจำกัดความเสี่ยง

ยกตัวอย่างในกรณีที่ธุรกิจย่อย มีคดีความฟ้องร้องขึ้นมา เสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจถึงขั้นทำให้ล้มละลาย แต่ถ้าจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เจ้าหนี้จะฟ้องร้องได้เพียงกิจการนั้น ๆ เท่านั้น โดยไม่มีความเสียหายมาถึงบริษัทแม่

.

✅ ลดภาระภาษี

– เมื่อบริษัทย่อยปันผลให้กับบริษัทโฮลดิ้ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

– เมื่อบริษัทโฮลดิ้งได้รับเงินปันผล ไม่ต้องเสียงภาษีนิติบุคคล

– บริษัทโฮลดิ้งได้รับเงินค่าดอกเบี้ยจากการให้บริษัทลูกกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

.

✅ จัดการทรัพย์สินได้สะดวก

ช่วยให้เห็นผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน ของธุรกิจแต่ละส่วนได้ชัดเจน หรือในขั้นตอนแบ่งทรัพย์สิน สามารถย้ายกิจการให้ลูก ๆ ด้วยการออกหุ้นในนามโฮลดิ้งได้อย่างเป็นสัดส่วน

.

✅ ลดภาระทางด้านกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเข้าประชุมทุกบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ สามารถเข้าประชุมในเครือโฮลดิ้ง แห่งเดียว ก็สามารถทราบรายละเอียดทั้งหมดของทุกกิจการได้

.

✅ จัดโครงสร้างเป็นระบบ รองรับการขยายกิจการ

เมื่อมีผู้ลงทุนจากภายนอกร่วมถือหุ้น การมีบริษัทโฮลดิ้งจะช่วยรักษาอำนาจความเป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี

.

✅ เพิ่มความโปร่งใส

ถ้าแต่ละธุรกิจกระจัดกระจายกันไป จะเกิดความไม่ชัดเจน การรายงานผลต่าง ๆ จะไม่มีความแม่นยำ ทำให้การวัดผลประกอบการขาดประสิทธิภาพ

.

✅ ใช้บริหารสวัสดิการ

เงินปันผลที่ได้รับมา ถือเป็นรายได้ที่นำมาจ่ายสวัสดิการของครอบครัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิกครอบครัว ก็คือสวัสดิการอย่างหนึ่งอีกด้วย

.

✅ ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทโฮลดิ้งช่วยลดและชะลอค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเช่นกัน

.

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้ทรัพย์สิน ให้ Idol Planner ช่วยคุณจัดตั้ง Holding Company ปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งระบบ สร้างกลยุทธิ์ในการบริหารทรัพย์สิน เพื่อความยั่งยื่นและโปร่งใสต่อกิจการของคุณ

.

Idol Planner Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษา สำหรับธุรกิจครอบครัวและธุรกิจกงสีโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้เรามีโอกาสได้ให้คำปรึกษากว่า 600 บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม

– – – – – – – – –

⭐️ ช่องทางการขอรับคำปรึกษาจาก Idol Planner Consulting

1. สามารถติดต่อเราโดยการคลิกที่ลิงก์เพื่อกรอกฟอร์ม และที่ปรึกษาเราจะติดต่อกลับหาคุณอย่างเร็วที่สุด

2. หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงที่ 02-010-8823 หรือ 085-155-0554

– – – – – – – – – –

⭐️ ติดตามเราได้ที่:

Website : https://www.idolplanner.com

Youtube : https://www.youtube.com/@IDOLPLANNER

Apple Podcast: http://bit.ly/IdolPlannerBusinessInsight

Soundcloud : https://soundcloud.com/thebusinessinsight

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ