Family Office คือสำนักงานที่ช่วยบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัว

Family Office สำนักงานบริหารความมั่งคั่งธุรกิจครอบครัว

Family Office สำนักงานครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการประสบความสำเร็จในการวางรากฐานธุรกิจครอบครัว จนไปถึงการรับช่วงต่อของทายาทรุ่นถัดไป

การจัดตั้งสำนักงานครอบครัว จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการขจัดและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่ประกอบธุรกิจกงสี อย่างที่เราเห็นได้ในซีรีส์ยอดฮิตหลาย ๆ เรื่อง ที่มีดำเนินท้องเรื่องด้วยปมของปัญหา เช่น ความขัดแย้งในการสืบทอดกิจการ การแบ่งมรดก แม้กระทั่งระบบสวัสดิการ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัวทั้งสิ้น

ธุรกิจครอบครัวทั่วโลก เลือกใช้ Family Office ช่วยบริการจัดการทรัพย์สิน

ทำให้ธุรกิจจำนวนมากทั้งในไทย เอเชียและทั่วโลก เลือกใช้วิธีจัดตั้งสำนักงานครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะการมีสำนักงานครอบครัว จะทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นระบบและมีความยุติธรรมมากขึ้น

Family Office ต่างจาก Wealth Management อย่างไร?

Wealth Management คือการบริหารจัดการความ ‘มั่งคั่ง’ ในด้านเฉพาะ ‘ทรัพย์สิน’ ด้วยการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดเงิน กระจายความเสี่ยงและบริหารจัดการเงินให้เป็นระบบ

Family Office คือบริการที่เป็นตัวกลางในการจัดการกิจธุระของครอบครัวในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องทั่วไป การจัดการตามธรรมนูญครอบครัว การลงทุน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ทางครอบครัวกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานครอบครัว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุด

Family Office คือบริการที่เป็นตัวกลางในการจัดการกิจธุระของครอบครัวในด้านต่าง ๆ

หน้าที่ของสำนักงานครอบครัว

☐ วางแผนการส่งต่อมรดก
☐ จัดการประชุมครอบครัวประจำปี
☐ ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการครอบครัว
☐ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจและภาษี
☐ บริการจัดการให้เป็นไปตามธรรมนูญครอบครัว
☐ จัดการบัญชีบริษัทโฮลดิ้งหรือกงสี​ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
☐ บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง

หน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหน้าที่โดยสังเขปของสำนักงานครอบครัว สามารถเพิ่มและลดได้ตามความต้องการของครอบครัว โดยสำนักงานครอบครัวจะบริการจัดการให้เป็นไปตามธรรมนูญครอบครัวที่ได้ทำขึ้น

รู้ได้อย่างไรว่าครอบครัวของเราควรมีสำนักงานครอบครัว?

☑ ไม่ชำนาญเรื่องกฎหมาย
☑ ไม่มีทะเบียนทรัพย์สินของกงสี
☑ จัดการบัญชีและภาษีไม่เป็นระบบ
☑ การเบิกสวัสดิการครอบครัวไม่ชัดเจน
☑ ขาดที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญประจำตระกูล
☑ กังวลว่าลูกหลานจะทะเลาะกันในอนาคต
☑ มีบริษัทโฮลดิ้ง แต่ไม่รู้วิธีใช้ประโยชน์สูงสุด
☑ เคยทำธรรมนูญครอบครัวมาก่อน แต่ไม่ได้นำมาใช้

“สามารถมั่นใจได้อย่างไร?
ในการให้คนนอกเข้ามาบริหารทรัพย์สินในครอบครัว”

สำนักงานครอบครัวเปรียบเสมือน ‘คนกลาง’ ที่ไม่มี ‘ส่วนได้ส่วนเสีย’ ไม่ว่าทางใด ๆ จากสมาชิกหรือทรัพย์สินในครอบครัว สำนักงานครอบครัวมีหน้าที่ในการวางแผน วางโครงสร้าง บริหาร จัดการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เห็นชอบร่วมกันของทุกคนในครอบครัว

เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่น การเลือกใช้บริการสำนักงานครอบครัว ควรคำนึงถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นหลัก ให้มั่นใจได้ถึงความเป็นมืออาชีพในการบริหารความมั่งคั่งในธุรกิจครอบครัว

Family Office มีหน้าที่ในการวางแผน วางโครงสร้าง บริหาร จัดการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เห็นชอบร่วมกันของทุกคนในครอบครัว

เลือกสำนักงานครอบครัว ที่มั่นใจได้ เลือก Idol Planner

Idol Planner Consulting ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า 20 ปี เราพร้อมสร้างความชัดเจนให้ธุรกิจครอบครัวของคุณ ด้วยโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ เพราะเป้าหมายของเราคือการทำให้ธุรกิจครอบครัวของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่ Idol Planner เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว ภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมแบบ All in one

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง