เริ่มต้นตอนนี้ก่อนสายเกินไป ประชุมครอบครัว สำคัญยังไงในแง่ธุรกิจ

ถ้าพูดถึงปัญหาใหญ่ ๆ ที่มักทำให้ธุรกิจครอบครัวเกิดความสั่นคลอน มูลเหตุหลักคงไม่พ้นความขัดแย้งกันระหว่างครอบครัว ที่มีพื้นฐานมาจากโครงสร้างความสัมพันธ์และการบริหารที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะด้าน ‘ความสัมพันธ์’ ที่หลาย ๆ บ้านมักละเลยไป เมื่อครอบครัวเริ่มขยายใหญ่ขึ้น สมาชิกแต่ละสายก็เริ่มกระจัดกระจายอยู่ใครอยู่มัน ขาดการพบปะหรือประชุมครอบครัว เป็นเวลานาน จนทำให้ญาติพี่น้องขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีธุรกิจกงสีจำนวนมาก เลือกแก้ปัญหาผ่าน ‘ธรรมนูญครอบครัว’ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบาย สวัสดิการ การบริหารและวางรากฐานของครอบครัว โดยผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้ทางสมาชิกกำหนดวันรวมตัวเพื่อพูดคุยกันที่เรียกว่า ‘ประชุมครอบครัว’ นั่นเอง เพราะถ้าเจาะลึกไปถึงเหตุผลของความบาดหมาง จะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากัน ปิดบังข้องมูลกัน จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างญาติพี่น้อง อีกทั้งครอบครัวมีความเปราะบางมาก ส่วนใหญ่มักเกรงใจซึ่งกันและกัน ไม่ค่อยพูดหรือแสดงความเห็นตรง ๆ โดยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้เห็นชัดเจนถ้าสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการครอบครัวในส่วนต่าง ๆ ทำให้บางคนไม่รู้ประสิทธิภาพการทำงานหรือความผิดพลาดของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยตรง ในธุรกิจกงสีที่มีความมั่นคงแล้ว มักจะมีการจัดประชุมครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายปี ไม่ใช่แค่การสรุป Performance หรือบทบาทของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้น เพราะการประชุมครอบครัวยังมีประโยชน์อีกมากในแง่ความสัมพันธ์และในแง่ของธุรกิจ ในแง่ของธุรกิจการประชุมครอบครัวจะช่วยประเมินผลการทำงานทั้งในองค์รวมของกิจการและสมาชิกแต่ละคน อาจมีการรายงานสรุปผลประกอบการ แบ่งบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน เพราะในแต่ละครอบครัวมีทั้งคนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจหรืออาจเป็นคนที่ไม่มีเลยก็ได้ โดยเฉพาะในสมาชิกอย่างหลัง เช่น เขย-สะใภ้ การได้มีส่วนร่วมในประชุมครอบครัวครั้งนี้ จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นปึกแผ่น ว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเช่นกัน… Continue reading เริ่มต้นตอนนี้ก่อนสายเกินไป ประชุมครอบครัว สำคัญยังไงในแง่ธุรกิจ

Family Office สำนักงานบริหารความมั่งคั่งธุรกิจครอบครัว

Family Office สำนักงานครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการประสบความสำเร็จในการวางรากฐานธุรกิจครอบครัว จนไปถึงการรับช่วงต่อของทายาทรุ่นถัดไป การจัดตั้งสำนักงานครอบครัว จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการขจัดและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่ประกอบธุรกิจกงสี อย่างที่เราเห็นได้ในซีรีส์ยอดฮิตหลาย ๆ เรื่อง ที่มีดำเนินท้องเรื่องด้วยปมของปัญหา เช่น ความขัดแย้งในการสืบทอดกิจการ การแบ่งมรดก แม้กระทั่งระบบสวัสดิการ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัวทั้งสิ้น ทำให้ธุรกิจจำนวนมากทั้งในไทย เอเชียและทั่วโลก เลือกใช้วิธีจัดตั้งสำนักงานครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะการมีสำนักงานครอบครัว จะทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นระบบและมีความยุติธรรมมากขึ้น Family Office ต่างจาก Wealth Management อย่างไร? Wealth Management คือการบริหารจัดการความ ‘มั่งคั่ง’ ในด้านเฉพาะ ‘ทรัพย์สิน’ ด้วยการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดเงิน กระจายความเสี่ยงและบริหารจัดการเงินให้เป็นระบบ Family Office คือบริการที่เป็นตัวกลางในการจัดการกิจธุระของครอบครัวในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องทั่วไป การจัดการตามธรรมนูญครอบครัว การลงทุน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ทางครอบครัวกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานครอบครัว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุด… Continue reading Family Office สำนักงานบริหารความมั่งคั่งธุรกิจครอบครัว