Search
Close this search box.

สภาครอบครัว ตัวช่วยลดช่องว่างระหว่าง Generation

การทำธุรกิจว่าเป็นเรื่องยากแล้ว แต่ในกรณีที่ธุรกิจของคุณเป็น Family Business หรือธุรกิจแบบกงสี ย่อมมีความยากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะในการบริหารธุรกิจต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานทั้ง 3 มิติให้ได้ ทั้งมิติของครอบครัว มิติของการบริหารธุรกิจ และมิติในฐานะเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะมิติของครอบครัวที่มีความซับซ้อนและเปราะบาง เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมีพื้นฐานนิสัยใจคอ วิธีการเลี้ยงดูแตกต่างกัน จึงเป็นที่แน่นอนว่าการบริหารจัดการครอบครัวใหญ่ที่มีจำนวนสมาชิกมากก็จะยากมากขึ้นไปด้วย ไม่ใช่แค่ในด้านการบริหารจัดการ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาหลักและมักเกิดขึ้นเป็นประจำในหลาย ๆ ครอบครัวคือเรื่องของ ‘การสื่อสาร’ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากประเด็นเล็ก ๆ จนบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต นอกจากการสื่อสารที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจสำหรับครอบครัวแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้กัน นั่นก็คือ Age Gap ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกรุ่นต่าง ๆ หลังครอบครัวมีการขยายใหญ่ขึ้น สมาชิกส่วนใหญ่มักจะสนิทสนมกันเพียงในครอบครัวตัวเอง เช่น เด็กชายเอ สนิทกับพ่อ แม่และพี่สาว แต่ไม่สนิทกับ ลุง ป้า น้า อา ที่เป็นเครือญาติเดียวกัน ในกรณีที่ครอบครัวมีการจัดประชุมครอบครัว (Family Meeting) เป็นประจำ เด็กชายเอก็จะมีโอกาสสนิทกับญาติที่อยู่ใน Age Group หรือกลุ่มที่โตมาในวัยไล่ ๆ กัน สำหรับครอบครัวใหญ่ การที่เครือญาติไม่ได้สนิทกันไปทั้งหมดฟังดูแล้วอาจไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกังวล… Continue reading สภาครอบครัว ตัวช่วยลดช่องว่างระหว่าง Generation

เริ่มต้นตอนนี้ก่อนสายเกินไป ประชุมครอบครัว สำคัญยังไงในแง่ธุรกิจ

ถ้าพูดถึงปัญหาใหญ่ ๆ ที่มักทำให้ธุรกิจครอบครัวเกิดความสั่นคลอน มูลเหตุหลักคงไม่พ้นความขัดแย้งกันระหว่างครอบครัว ที่มีพื้นฐานมาจากโครงสร้างความสัมพันธ์และการบริหารที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะด้าน ‘ความสัมพันธ์’ ที่หลาย ๆ บ้านมักละเลยไป เมื่อครอบครัวเริ่มขยายใหญ่ขึ้น สมาชิกแต่ละสายก็เริ่มกระจัดกระจายอยู่ใครอยู่มัน ขาดการพบปะหรือประชุมครอบครัว เป็นเวลานาน จนทำให้ญาติพี่น้องขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีธุรกิจกงสีจำนวนมาก เลือกแก้ปัญหาผ่าน ‘ธรรมนูญครอบครัว’ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบาย สวัสดิการ การบริหารและวางรากฐานของครอบครัว โดยผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้ทางสมาชิกกำหนดวันรวมตัวเพื่อพูดคุยกันที่เรียกว่า ‘ประชุมครอบครัว’ นั่นเอง เพราะถ้าเจาะลึกไปถึงเหตุผลของความบาดหมาง จะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากัน ปิดบังข้องมูลกัน จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างญาติพี่น้อง อีกทั้งครอบครัวมีความเปราะบางมาก ส่วนใหญ่มักเกรงใจซึ่งกันและกัน ไม่ค่อยพูดหรือแสดงความเห็นตรง ๆ โดยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้เห็นชัดเจนถ้าสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการครอบครัวในส่วนต่าง ๆ ทำให้บางคนไม่รู้ประสิทธิภาพการทำงานหรือความผิดพลาดของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยตรง ในธุรกิจกงสีที่มีความมั่นคงแล้ว มักจะมีการจัดประชุมครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายปี ไม่ใช่แค่การสรุป Performance หรือบทบาทของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้น เพราะการประชุมครอบครัวยังมีประโยชน์อีกมากในแง่ความสัมพันธ์และในแง่ของธุรกิจ ในแง่ของธุรกิจการประชุมครอบครัวจะช่วยประเมินผลการทำงานทั้งในองค์รวมของกิจการและสมาชิกแต่ละคน อาจมีการรายงานสรุปผลประกอบการ แบ่งบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน เพราะในแต่ละครอบครัวมีทั้งคนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจหรืออาจเป็นคนที่ไม่มีเลยก็ได้ โดยเฉพาะในสมาชิกอย่างหลัง เช่น เขย-สะใภ้ การได้มีส่วนร่วมในประชุมครอบครัวครั้งนี้ จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นปึกแผ่น ว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเช่นกัน… Continue reading เริ่มต้นตอนนี้ก่อนสายเกินไป ประชุมครอบครัว สำคัญยังไงในแง่ธุรกิจ

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ