Search
Close this search box.

“ที่ปรึกษา” จำเป็นแค่ไหนสำหรับธุรกิจครอบครัว

เคยสงสัยไหมว่านักธุรกิจที่ครอบครองบริษัทระดับร้อยล้านพันล้าน มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ แต่ทำไมถึงยังมี “ที่ปรึกษา” สำหรับธุรกิจครอบครัว? . รู้ลึกและมากประสบการณ์ ในฐานะที่ปรึกษา จึงมีโอกาสได้เห็นหลายปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ผ่านหลากหลายครอบครัว สังเกตได้ถึงปัญหาและความผิดปกติที่สมาชิกมองไม่เห็น คาดเดาผลลัพธ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ จนเป็นที่มาของแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต . เข้าใจระบบธุรกิจและกติกาของครอบครัว เพราะหน้าที่ที่สำคัญของที่ปรึกษา คือช่วยในการร่างธรรมนูญครอบครัวขึ้นมา เพื่อสร้างเป็นกติกาให้สมาชิกทุกคนยอมรับร่วมกัน โดยในระหว่างนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ที่ปรึกษาจะรับหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย หาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลประโยชน์มากที่สุด . มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างคน สำหรับธุรกิจครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ปรึกษาต้องจะมีความสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทุกคนได้ ถือเป็นทักษะจำเป็นในการหาจุดสมดุลของครอบครัวทั้งระบบ . ที่ปรึกษา จึงไม่ใช่เพียงที่ปรึกษาด้านธุรกิจ แต่เป็นทั้งที่ปรึกษาด้านครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้จะส่งผลต่อ Performance ของธุรกิจโดยตรง . เพราะครอบครัวยิ่งขยายใหญ่เท่าไหร่ ปัญหาภายในก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น อัตราการอยู่รอดของธุรกิจครอบครัวน้อยลงในทุก ๆ รุ่น . Idol Planner ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี สามารถช่วยสร้างธรรมนูญครอบครัวที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสมาชิก และป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต . รวมถึงการวางแผนส่งธุรกิจได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหาศึกสายเลือด อย่างเป็นระบบและโปร่งใส… Continue reading “ที่ปรึกษา” จำเป็นแค่ไหนสำหรับธุรกิจครอบครัว

ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อถือหุ้นแทนตัวเอง

เคยสงสัยไหมว่าทำไมหลาย ๆ ธุรกิจ ถึงได้ตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งแห่ง เพื่อถือหุ้นบริษัทภายในเครือแทนชื่อของตัวเอง? . เช่น Alphabet ของ Google ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อถือหุ้นของบริษัทลูกทั้งหมด แม้แต่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ก็มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือบริษัทเซ็นทรัลโฮลดิ้งจำกัด . บริษัทเหล่านี้เรียกกันว่า บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก . นิยมใช้ในธุรกิจแบบกงสีหรือธุรกิจครอบครัว ด้วยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อถือหุ้นแทนสมาชิกในครอบครัว เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาผลประโยชน์ด้านภาษี . ประโยชน์ด้านภาษี เมื่อบริษัทลูกปันผลให้กับบริษัทโฮลดิ้ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และเมื่อโฮลดิ้งได้รับเงินปันผล ก็ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล ทั้งบริษัทโฮลดิ้งยังได้รับเงินค่าดอกเบี้ยจากการให้บริษัทลูกกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ถือเป็นประโยชน์ด้านภาษีอย่างยิ่ง ยิ่งธุรกิจมีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายด้านภาษีก็จะประหยัดไปเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล . ประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยง สมมุติไม่มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมาถือหุ้นและให้สมาชิกแต่ละคนถือหุ้นในนามตัวเอง เมื่อมีการแตกคอกันขึ้นในอนาคต มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่สมาชิกบางคนอาจนำหุ้นของตัวเองขายให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คนในครอบครัว . รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น บริษัทลูก A ถูกฟ้องร้องขึ้นมา อาจร้ายแรงถึงขั้นล้มละลาย ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในบริษัทลูก A บริษัทแม่อย่าง Holding Company และบริษัทลูกอื่น… Continue reading ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อถือหุ้นแทนตัวเอง

Holding Company เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

Holding Company กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สิน ในกรณีที่ครอบครัวมีหลายกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โฮลดิ้งจะเป็นการตั้งบริษัทแม่ขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัทย่อย โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัว และรับเงินปันผลเป็นสวัสดิการ . ช่วยจำกัดความเสี่ยง ยกตัวอย่างในกรณีที่ธุรกิจย่อย มีคดีความฟ้องร้องขึ้นมา เสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจถึงขั้นทำให้ล้มละลาย แต่ถ้าจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เจ้าหนี้จะฟ้องร้องได้เพียงกิจการนั้น ๆ เท่านั้น โดยไม่มีความเสียหายมาถึงบริษัทแม่ . ลดภาระภาษี – เมื่อบริษัทย่อยปันผลให้กับบริษัทโฮลดิ้ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย – เมื่อบริษัทโฮลดิ้งได้รับเงินปันผล ไม่ต้องเสียงภาษีนิติบุคคล – บริษัทโฮลดิ้งได้รับเงินค่าดอกเบี้ยจากการให้บริษัทลูกกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ . จัดการทรัพย์สินได้สะดวก ช่วยให้เห็นผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน ของธุรกิจแต่ละส่วนได้ชัดเจน หรือในขั้นตอนแบ่งทรัพย์สิน สามารถย้ายกิจการให้ลูก ๆ ด้วยการออกหุ้นในนามโฮลดิ้งได้อย่างเป็นสัดส่วน . ลดภาระทางด้านกฎหมาย ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเข้าประชุมทุกบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ สามารถเข้าประชุมในเครือโฮลดิ้ง แห่งเดียว ก็สามารถทราบรายละเอียดทั้งหมดของทุกกิจการได้ . จัดโครงสร้างเป็นระบบ รองรับการขยายกิจการ เมื่อมีผู้ลงทุนจากภายนอกร่วมถือหุ้น การมีบริษัทโฮลดิ้งจะช่วยรักษาอำนาจความเป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี .… Continue reading Holding Company เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

แก้ปัญหาระบบกงสี

ออกรถใหม่บ่อยเกินไปไหม ค่าเทอมลูกทำไมแพงกว่า ทำงานงกๆอยู่คนเดียวแต่ทำไมได้เงินเท่าคนอื่นที่ไม่ทำงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเลย? เชื่อว่าประเด็นเหล่านี้ รวมถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างสมาชิกที่มีการกระทบกระทั่งกัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว ส่วนใหญ่มักเกิดจากการกำหนดบทบาทหน้าที่และสิทธิ์ของทุกคนไม่ชัดเจน รวมถึงไม่มีการจัดระเบียบสวัสดิการ จนทำให้เกิดความไม่มีระเบียบ นำไปสู่ความรู้สึกไม่เท่าเทียมของสมาชิกบางคน จนท้ายที่สุดอาจทำให้ปัญหาบานปลายส่งผลถึงความยั่งยืนของธุรกิจและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว – – – – – – – – – ช่องทางการขอรับคำปรึกษาจาก Idol Planner Consulting 1. สามารถติดต่อเราโดยการคลิกที่ลิงก์เพื่อกรอกฟอร์ม และที่ปรึกษาเราจะติดต่อกลับหาคุณอย่างเร็วที่สุด 2. หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงที่ 02-010-8823 หรือ 085-155-0554 – – – – – – – – – – ติดตามเราได้ที่: Website : https://www.idolplanner.com Youtube : https://www.youtube.com/@IDOLPLANNER Apple Podcast:… Continue reading แก้ปัญหาระบบกงสี

ทำไมธุรกิจกงสีหลาย ๆ บ้าน เขียน ธรรมนูญครอบครัว ไม่ได้ผล

ธรรมนูญครอบครัว มักเขียนขึ้นตามความต้องการของผู้นำ

รู้จัก ภาษีมรดก ก้อนใหญ่ ที่สุดในโลก พร้อมแนวทางป้องกัน

ย้อนรอยเคสดังในปี 2021 เมื่อเหล่าทายาทของอาณาจักรธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งแดนโสม ต้องควักเนื้อจ่าย “ภาษีมรดก” ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ที่มีมูลค่ามากถึง 338,137 ล้านบาท

รวมปัญหาขัดแย้งบ่อยในธุรกิจครอบครัว

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีธุรกิจร่วมกัน ยิ่งเป็นครอบครัวใหญ่ปัญหาชวนปวดหัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ปัจจัยหลักที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความขัดแย้ง ความคิดเห็น ทัศนคติ วิสัยทัศน์ไม่ตรงกัน ส่วนมากมักเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกเยอะ มากคนมากความคิดเห็น สุดท้ายอาจลงเอยด้วยการชิงดีชิงเด่นในครอบครัว แนวทางแก้ไข ควรมีการพูดคุย สร้างความเข้าใจ ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพื่อหาข้อยุติและปรับวิสัยทัศน์ของสมาชิกในครอบครัว เลือดไม่ได้ข้นกว่าน้ำเสมอไป เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ไม่เข้าใครออกใคร หลาย ๆ บ้านอาจประสบปัญหาเรื่องสวัสดิการลูก ๆ หลาน ๆ ไม่เท่ากัน ลูกคนเล็กออกรถใหม่ แต่ไม่ได้มีหน้าที่อะไร ในขณะที่พี่คนโตทำงานหนักแต่ยังใช้รถคันเก่า จนเกิดเป็นรอยร้าวระหว่างพี่น้อง ควรวางรากฐานระเบียบและกติกาการเบิกสวัสดิการของแต่ละคน แต่ละครอบครัว และมีการแบ่งบทบาท หน้าที่ให้สมาชิกอย่างชัดเจน ขาดมืออาชีพที่เข้ามาช่วยจัดการ วางรากฐานและกติกาให้เป็นระบบ เพระนอกจากการสร้างกติกาให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม การวางรากฐานที่ดีให้ครอบครัว คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการส่งต่อ และสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตให้กับธุรกิจ ควรมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการวางแผน สร้างกติกา จัดสรรบทบาท วางรากฐานและวัฒนธรรมของครอบครัวให้กับสมาชิก ในฐานะคนกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในครอบครัว ให้ 𝑰𝒅𝒐𝒍 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒏𝒆𝒓 ช่วยจัดการปัญหาที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวของคุณไปต่อได้ยาก เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญสำหรับธุรกิจครอบครัวและธุรกิจกงสีโดยเฉพาะ จุดเด่นของเราคือการเป็นที่ปรึกษาแบบ One-Stop… Continue reading รวมปัญหาขัดแย้งบ่อยในธุรกิจครอบครัว

ศึกษาแนวคิดธุรกิจครอบครัวแบรนด์ต่างชาติ สืบทอดธุรกิจมากว่าร้อยปี

ธุรกิจครอบครัวถือเป็นประเภทธุรกิจที่เสริมรากฐานความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจโลก ที่ไม่ใช่แค่ในไทยหรือประเทศภายในเอเชียเท่านั้น ที่ดำเนินกิจการครอบครัวซึ่งส่งต่อกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น เพราะธุรกิจครอบครัวถือได้ว่าเป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าจะในไทย เอเชีย หรือประเทศฝั่งตะวันตกเองก็ตาม Idol Planner ได้รวบรวมแนวคิดของแบรนด์ต่างชาติที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจครอบครัว จนสามารถสืบทอดมาจนถึงทายาทรุ่นหลังได้มากกว่าร้อยปีมาให้ทุกคนได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวมาไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ โรงหล่อระฆังที่เกือบล่มสลาย แต่ไปต่อได้กว่า 700 ปี Pontificia Fonderia Marinelli ธุรกิจครอบครัวในประเทศอิตาลีที่มีอายุยาวนานกว่า 700 ปี ก่อตั้งขึ้นราว ๆ ปี ค.ศ.1200 นับเป็นธุรกิจครอบครัวที่เก่าแก่เป็นอันดับ 1 ในยุโรป ในปัจจุบันโรงหล่อระฆังดังกล่าวอยู่ในความดูแลของรุ่นที่ 26 และเป็นผู้ผลิตระฆังใบใหม่ให้กับหอเอนปิซ่าเมื่อปี 2004 ความท้าทายในด้านธุรกิจนั้น ก็คือความผันผวนของโลก อย่างที่เห็นได้ชัดจากการที่ศาสนาไม่ได้รับความนิยมเหมือนสมัยก่อน คนเคร่งครัดน้อยลง และมีแนวโน้มที่ผู้ศรัทธาเองก็จะน้อยลงในอนาคต ทางครอบครัว Marinelli จึงทำการกระจายความเสี่ยง ด้วยการขยายธุรกิจ เช่น พิพิธภัณฑ์ระฆัง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เบียดเบียนธุรกิจเดิมและช่วยเอื้อให้กับธุรกิจหลัก ทางด้านครอบครัว Marinelli มีแนวคิดว่า หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจครอบครัว ไม่ใช่แค่การทำให้ลูกค้าประทับใจ เพราะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้คือสมาชิกครอบครัวต้องมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน เพราะความสุขและความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เป็นแรงผลักของสมาชิกในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปเรื่อย… Continue reading ศึกษาแนวคิดธุรกิจครอบครัวแบรนด์ต่างชาติ สืบทอดธุรกิจมากว่าร้อยปี

รู้สิ่งนี้แล้วสบาย วางแผนเกษียณยังไง ให้มีเงินใช้ไปทั้งชาติ

ยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ นอกจากจะต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันแล้ว แต่สำหรับหลาย ๆ คนอาจจะกังวลไปถึงล่วงหน้าในอนาคต โดยเฉพาะในวันที่ต้องหมดวัยทำงานหรือการ “เกษียณอายุ” ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอาจเพิ่มพูนขึ้นได้เป็นสองหรือสามเท่า หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการจะเกษียณตัวเองออกจากการทำงาน แต่ยังมีชนักติดหลัง กังวลใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องส่งต่อให้ลูกหลาน ทั้งยังกลัวว่าตัวเองจะหมดบทบาทในฐานะที่เป็นผู้นำมาทั้งชีวิต กลัวว่าธุรกิจที่สร้างมากับมือจะไม่เจริญงอกงาม เมื่อลูกหลานเข้ามาบริหารไม่ได้ดั่งใจก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่าย หรือแม้กระทั่งเงินบำนาญที่ควรจะได้ก็กลัวจะอยู่ไม่สุขสบายเหมือนตอนทำงาน ความกังวลและความเสี่ยงเหล่านี้สามารถควบคุมได้ ต่อเมื่อมีการวางแผนที่รัดกุม เคล็ดลับการเกษียณออกจากธุรกิจ อยากเกษียณแบบอยู่สบาย ทำไมต้องทำ Exit Plan? เพราะ Exit Plan คือการวางแผนของเจ้าของกิจการเมื่อเกษียณตัวเองออกจากการทำธุรกิจ เพราะหลังจากวางมือแล้วตัวเจ้าของเองอาจจะไม่มีรายได้ที่เป็นรูปแบบของเงินเดือนหรือเงินปันผลอื่น ๆ เหมือนที่เคยได้รับมาตลอด ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราอยู่อย่างสุขสบายในวัยเกษียณ นั่นก็คือ “การวางแผนการเงินและการเก็บออมหรือลงทุน” นั่นเอง Exit Plan? จะช่วยวางแผนเกษียณให้ราบรื่นได้อย่างไร? ▶ ช่วยเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบกับกิจการในอนาคต▶ ช่วยในการเตรียมขายหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกอย่างมีมูลค่าและสร้างความดึงดูดให้กับนักลงทุน▶ ช่วยในการสร้าง Business Plan ตั้งแต่ต้นจนสุดทางครอบคลุมทุกแง่มุมไปจนถึงผู้สืบทอดรุ่นต่อ ๆ ไป▶ ช่วยเตรียมแผนการเงินหลังเกษียณให้กับเจ้าของกิจการหลังออกจากธุรกิจ อยากเริ่มวางแผน Exit Plan ต้องทำอะไรบ้าง? 1) กำหนดวิธีที่จะเกษียณตัวเองออกจากธุรกิจและกำหนดเป้าหมายหลังออกมาการเลือกผู้สืบทอดทางธุรกิจเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทำให้เราสามารถวางแผนการล่วงหน้าได้สะดวกขึ้น… Continue reading รู้สิ่งนี้แล้วสบาย วางแผนเกษียณยังไง ให้มีเงินใช้ไปทั้งชาติ

จดทะเบียนบริษัท ใช้เงินเท่าไหร่ สามารถทำเองได้ไหม

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ ประกอบกิจการมาหลายปี แต่ก็ยังมีบางบริษัทที่ประกอบธุรกิจSME หรือธุรกิจครอบครัว ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทและมีความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัท คงกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทอยู่ Idol Planner จึงถือโอกาส รวบรวมคำถามที่หลาย ๆ ธุรกิจสงสัยเกี่ยวกับทุนสำหรับจดทะเบียนบริษัทมาไว้ในบทความนี้

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ