Search
Close this search box.

Idol Planner Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษา สำหรับธุรกิจครอบครัวและธุรกิจกงสีโดยเฉพาะ

จุดเด่น ของเราคือการเป็นที่ปรึกษาแบบ One-Stop Service โดยใช้มุมมองแบบองค์รวม ในการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นทางไปจนสุดทางของการจัดการ บริการของเราครอบคลุมทุกด้าน เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวและกงสี

การจัดการโครงสร้างธุรกิจ ธรรมนูญครอบครัว ภาษี กฎหมายธุรกิจ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และการบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจ คืองานถนัดของเรา

About Us

Our CEO

ประวัติการศึกษา
✔ M.B.A. Taxation มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
✔ Accounting มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
✔ Business Law Certificate มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✔ Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP Distinction)
✔ EMBRYO Incubation Program
✔ License : Investment Consultant (IC), Introducing Broker Agent

ผลงานหนังสือที่จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดบุ๊ค
พี่กุง

คุณปภาสร แก้วกอบสิน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอดอลแพลนเนอร์ จำกัด

How We Operate

บริการเฉพาะทาง

เราเชื่อว่าลูกค้าของเรานั้นมีความต้องการที่หลากหลาย ดังนั้นรูปแบบการบริการของ Idol Planner Consulting จึงเป็นแบบ Client-Centric โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าของเราได้รับบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของครอบครัวและความต้องการส่วนตัวของลูกค้า

วัดผลได้

Idol Planner Consulting เชื่อว่าการทำงานที่ดีจะต้องมีการวัดผลด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจน ดังนั้น ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าบริการของเรานั้นจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้

ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ

เรายึดถือในหลักของความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในทางศีลธรรมและกฎหมาย ดังนั้นการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ใส่ใจ

เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราทุกคนในระยะยาว เพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและส่งเสริมให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือให้ธุรกิจของลูกค้าเราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา

ธุรกิจครอบครัว​

✓ บริหารจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างครบวงจร
✓ จัดการโครงสร้างเงินทุน
✓ วิเคราะห์งบการเงินกิจการ
✓ เพิ่มโอกาสในการลงทุนต่อยอดรายได้ วางแผนด้านรายจ่าย
✓ การจ่ายเงินปันผล
✓ โครงสร้างการถือหุ้นและการส่งต่อ

ครอบครัว

✓ ป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว บริหารจัดการกงสีอย่างมีประสิทธิภาพ
✓ จัดทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อกำหนดกฎและกติกาครอบครัว
✓ วางแผนมรดก
✓ จัดทำพินัยกรรม
✓ จัดทำสัญญาผู้ถือหุ้น

ทรัพย์สินครอบครัว

✓ บริหารจัดการทรัพย์สินอสังหารัมทรัพย์
✓ จัดการระบบการถือครอง และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
✓ วางแผนภาษีแบบครบวงจร

ทำไมต้อง IDOL PLANNER CONSULTING ?

ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า 20 ปี  ทีมงานเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว ภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เราแตกต่างจากผู้อื่นตรงที่ เรามองรอบด้านมากกว่าในธุรกิจ เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น

ทำให้ระบบการทำงานและการสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพ และรวดเร็วกว่า   ลูกค้าของเราทุกคนจะได้บริการครบแบบ All in One  เพื่อดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ   คุณจะสามารถมั่นใจได้เลยว่าทีมงานจากไอดอลแพลนเนอร์ทุกคน จะมอบผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายให้กับคุณได้อย่างแน่นอน

พร้อมที่จะเสริมเหล็กกล้าให้กับธุรกิจของคุณหรือยัง? 

ติดต่อเราบริษัท Idol Planner Consulting ตอนนี้เลย

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ