Search
Close this search box.

ศึกษาแนวคิดธุรกิจครอบครัวแบรนด์ต่างชาติ สืบทอดธุรกิจมากว่าร้อยปี

ธุรกิจครอบครัวถือเป็นประเภทธุรกิจที่เสริมรากฐานความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจโลก ที่ไม่ใช่แค่ในไทยหรือประเทศภายในเอเชียเท่านั้น ที่ดำเนินกิจการครอบครัวซึ่งส่งต่อกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น เพราะธุรกิจครอบครัวถือได้ว่าเป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าจะในไทย เอเชีย หรือประเทศฝั่งตะวันตกเองก็ตาม

Idol Planner ได้รวบรวมแนวคิดของแบรนด์ต่างชาติที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจครอบครัว จนสามารถสืบทอดมาจนถึงทายาทรุ่นหลังได้มากกว่าร้อยปีมาให้ทุกคนได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวมาไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ

โรงหล่อระฆังที่เกือบล่มสลาย แต่ไปต่อได้กว่า 700 ปี

Pontificia Fonderia Marinelli ธุรกิจครอบครัวในประเทศอิตาลีที่มีอายุยาวนานกว่า 700 ปี ก่อตั้งขึ้นราว ๆ ปี ค.ศ.1200 นับเป็นธุรกิจครอบครัวที่เก่าแก่เป็นอันดับ 1 ในยุโรป ในปัจจุบันโรงหล่อระฆังดังกล่าวอยู่ในความดูแลของรุ่นที่ 26 และเป็นผู้ผลิตระฆังใบใหม่ให้กับหอเอนปิซ่าเมื่อปี 2004

ความท้าทายในด้านธุรกิจนั้น ก็คือความผันผวนของโลก อย่างที่เห็นได้ชัดจากการที่ศาสนาไม่ได้รับความนิยมเหมือนสมัยก่อน คนเคร่งครัดน้อยลง และมีแนวโน้มที่ผู้ศรัทธาเองก็จะน้อยลงในอนาคต

ทางครอบครัว Marinelli จึงทำการกระจายความเสี่ยง ด้วยการขยายธุรกิจ เช่น พิพิธภัณฑ์ระฆัง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เบียดเบียนธุรกิจเดิมและช่วยเอื้อให้กับธุรกิจหลัก

ทางด้านครอบครัว Marinelli มีแนวคิดว่า หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจครอบครัว ไม่ใช่แค่การทำให้ลูกค้าประทับใจ เพราะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้คือสมาชิกครอบครัวต้องมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน เพราะความสุขและความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เป็นแรงผลักของสมาชิกในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปเรื่อย ๆ ในอนาคต

ธุรกิจเครื่องดนตรี 400 ปี ส่งต่อได้ราบรื่นด้วยสภาครอบครัว

ครอบครัวผู้ผลิตฉาบ Zildjian Cymbal ถือได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เพราะมีอายุยาวนานกว่า 400 ปี โดยมีต้นกำเนิดในประเทศตุรกี ซึ่ง ณ ขณะนั้นคือจักรวรรดิออสโตมั และได้อพยพย้ายถิ่นฐานมายังมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ในปี 1927

โดยปัจจุบันครอบครัว Zildjian ดำเนินธุรกิจด้วยทายาทรุ่นที่ 14 จำนวน 2 คน และทายาทรุ่นที่ 15 จำนวน 3 คน ทายาททั้งหมด 5 คนนี้ล้วนแต่เป็นผู้หญิงทั้งสิ้น เพราะตระกูล Zildjian มีขนาดเล็ก ทำให้มีจำนวนสมาชิกที่น้อยมาก

เคล็ดลับในการรักษาธุรกิจเอาไว้ให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยาวนานถึง 400 ปี ของครอบครัวผลิตเครื่องดนตรีนี้ นอกจากการรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานด้วยส่วนผสมโลหะสูตรลับแล้ว

ทางครอบครัว Zildjian ยังใช้วิธีจ้างที่ปรึกษามืออาชีพจากนอกครอบครัวเข้ามา เพื่อทำการจัดตั้งสภาครอบครัว (Family Council) เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในครอบครัว ให้เข้ามากำกับดูแลสมาชิกในครอบครัว และธุรกิจภายในครอบครัว เพื่อถ่ายทอดคุณค่า วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ และการวางแผนร่วมกัน

จะเห็นได้ว่าการประกอบกิจการภายใต้ธุรกิจครอบครัว การสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ แต่วิสัยทัศน์ที่ว่านี้ไม่ใช่เฉพาะด้านธุรกิจเท่านั้น เพราะรากฐานของธุรกิจครอบครัวที่หยั่งยืน ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

เพื่อให้ธุรกิจถูกส่งต่อได้อย่างราบรื่น หลาย ๆ ครอบครัวจึงมีการจัดทำธรรมนูญครอบครัวขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ระบบบริหารที่ชัดเจนและโปร่งใส ช่วยทำให้สมาชิกครอบครัวได้ทราบถึงหน้าที่และสิทธิของตนเอง

“ธรรมนูญครอบครัว” แม้จะเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัวก็ตาม แต่การใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในการช่วยจัดการ บริการ ไกล่เกลี่ย จะทำให้ธรรมนูญครอบครัวของคุณมีเนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นกลางมากที่สุด และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริง

Idol Planner ที่ปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัว เรามีความรู้และประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกประเด็น ใช้บริการได้อย่างครบวงจรในด้านธุรกิจครอบครัว

ให้ Idol Planner ช่วยจัดการเรื่องยุ่งยากเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น

✔ จัดการแบ่งทรัพย์สินที่เป็นส่วนรวม
✔ ปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจให้แข็งแรงและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
✔ สร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันของคนในครอบครัว
✔ กำหนดกติกาและหน้าที่ในด้านการทำงาน
✔ จัดตั้งสภาครอบครัว

เพราะการจัดการโครงสร้างธุรกิจ ธรรมนูญครอบครัว ภาษี กฎหมายธุรกิจ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจคืองานถนัดของเรา

เสริมความมั่นคงของธุรกิจครอบครัวให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ติดต่อ Idol Planner Consulting ได้ที่ 02-010-8823 หรือ 084-426-5562

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ