Search
Close this search box.

รู้สิ่งนี้แล้วสบาย วางแผนเกษียณยังไง ให้มีเงินใช้ไปทั้งชาติ

ยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ นอกจากจะต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันแล้ว แต่สำหรับหลาย ๆ คนอาจจะกังวลไปถึงล่วงหน้าในอนาคต โดยเฉพาะในวันที่ต้องหมดวัยทำงานหรือการ “เกษียณอายุ” ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอาจเพิ่มพูนขึ้นได้เป็นสองหรือสามเท่า หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการจะเกษียณตัวเองออกจากการทำงาน แต่ยังมีชนักติดหลัง กังวลใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องส่งต่อให้ลูกหลาน ทั้งยังกลัวว่าตัวเองจะหมดบทบาทในฐานะที่เป็นผู้นำมาทั้งชีวิต กลัวว่าธุรกิจที่สร้างมากับมือจะไม่เจริญงอกงาม เมื่อลูกหลานเข้ามาบริหารไม่ได้ดั่งใจก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่าย หรือแม้กระทั่งเงินบำนาญที่ควรจะได้ก็กลัวจะอยู่ไม่สุขสบายเหมือนตอนทำงาน

ความกังวลและความเสี่ยงเหล่านี้สามารถควบคุมได้ ต่อเมื่อมีการวางแผนที่รัดกุม

เคล็ดลับการเกษียณออกจากธุรกิจ อยากเกษียณแบบอยู่สบาย ทำไมต้องทำ Exit Plan?

เพราะ Exit Plan คือการวางแผนของเจ้าของกิจการเมื่อเกษียณตัวเองออกจากการทำธุรกิจ เพราะหลังจากวางมือแล้วตัวเจ้าของเองอาจจะไม่มีรายได้ที่เป็นรูปแบบของเงินเดือนหรือเงินปันผลอื่น ๆ เหมือนที่เคยได้รับมาตลอด ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราอยู่อย่างสุขสบายในวัยเกษียณ นั่นก็คือ “การวางแผนการเงินและการเก็บออมหรือลงทุน” นั่นเอง

Exit Plan? จะช่วยวางแผนเกษียณให้ราบรื่นได้อย่างไร?

▶ ช่วยเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบกับกิจการในอนาคต
▶ ช่วยในการเตรียมขายหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกอย่างมีมูลค่าและสร้างความดึงดูดให้กับนักลงทุน
▶ ช่วยในการสร้าง Business Plan ตั้งแต่ต้นจนสุดทางครอบคลุมทุกแง่มุมไปจนถึงผู้สืบทอดรุ่นต่อ ๆ ไป
▶ ช่วยเตรียมแผนการเงินหลังเกษียณให้กับเจ้าของกิจการหลังออกจากธุรกิจ

อยากเริ่มวางแผน Exit Plan ต้องทำอะไรบ้าง?

1) กำหนดวิธีที่จะเกษียณตัวเองออกจากธุรกิจและกำหนดเป้าหมายหลังออกมา
การเลือกผู้สืบทอดทางธุรกิจเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทำให้เราสามารถวางแผนการล่วงหน้าได้สะดวกขึ้น เพราะจะช่วยปรับโครงสร้างและระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดี
เมื่อทายาทสามารถบริหารงานได้ตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่วางไว้แล้ว การเกษียณออกมาก็จะเป็นการวางมือที่สบายใจ จากนั้นผู้เกษียณอาจกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตต่อไป เช่น ต้องการมีบ้านสักหลัง ท่องเที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง ใช้เงินเดือนๆละเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป

2) รวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์และวางแผน
รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ รายได้จากช่องทางต่าง ๆ ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รายจ่าย หุ้นที่มีอยู่ โครงสร้างการถือหุ้นเผื่อนำไปใช้ในการวางแผน

3) จัดการความเสี่ยงของธุรกิจก่อนเกษียณ
ความเสี่ยงในธุรกิจมีหลายแง่มุมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของเจ้าของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้เสมอ รวมไปถึงความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้อง การทุจริต คดีความต่าง ๆ แนวทางการจัดการปัญหาความเสี่ยงเหล่านี้ หลาย ๆ ธุรกิจจะเลือกใช้การควบรวมกิจการให้อยู่ในรูปแบบ Holding Company ในเคสที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น เจ้าหนี้จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากบริษัทโฮลดิ้งได้ เพราะเป็นเพียงผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เจ้าของกิจการ
การเกษียณตัวเองออกจากกิจการมีรายระเอียดปลีกย่อยที่ซับซ้อนหลายอย่าง ในการวางแผนที่ดีควรเริ่มทำตั้งแต่เนิ่น ๆ และอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าที่จะช่วยสร้างรากฐานให้มั่นคงและช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยต่อ

เสริมรากฐานให้ธุรกิจมั่นคงด้วย Succession Plan
1) ช่วยกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต
→ วางกติกาในการเฟ้นหาทายาทที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารในรุ่นถัดไป
→ วางรากฐานวิสัยทัศน์ของธุรกิจที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต
→ วางแผนการยุติบทบาทของเจ้าของกิจการในรุ่นปัจจุบัน และแผนการส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป
2) ช่วยกำหนดกรรมสิทธิ์ในธุรกิจ
→ กำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
→ กำหนดกติกาการส่งต่อ ให้เฉพาะคนในครอบครัวหรือสามารถให้คนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้
3) ช่วยกำหนดกติกา หน้าที่และบทบาทของคนในครอบครัว
→ กำหนดขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการเตรียมความพร้อมของทายาทและผู้นำรุ่นถัดไป
→ กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำงานของสมาชิกในครอบครัวมีอะไรบ้าง
→ กำหนดสวัสดิการของสมาชิกแต่ละคน ทั้งสวัสดิการพื้นฐานที่ได้รับเท่าเทียมกันและได้รับตามภาระงานที่ได้รับผิดชอบ
→ กำหนดกฎเกณฑ์ในการจัดการมรดกของครอบครัว ในฝั่งของทรัพย์สินจากธุรกิจและฝั่งของครอบครัวเอง

จะเห็นได้ว่าการวางแผนเกษียณเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ เพราะฉะนั้นยิ่งมีเวลาเตรียมตัวนานเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ทั้งในด้านของความราบรื่นของการเกษียณ ชีวิตหลังการวางมือจากธุรกิจ รวมถึงความสำเร็จในการส่งต่อสิ่งที่สร้างมาให้แก่ทายาทแบบสบายใจ ด้วยมุมมองที่มีรอบด้านและประสบการณ์ด้านธุรกิจครอบครัวมากกว่า 20 ปี Idol Planner จึงมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเกษียณล่วงหน้า ทำให้เจ้าของธุรกิจรู้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้จะถึงเวลาวางมือจากธุรกิจเมื่อไหร่ และต้องทำอย่างไร ทำให้เห็นปัญหาและพัฒนาต่อยอดทุนที่มี ให้มูลค่าที่มีเพิ่มผลขึ้นไปในทุก ๆ ด้าน เรามีกระบวนการการทำงานที่เป็นระบบ ทั้งการจัดทำรายงาน การติดตามผล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นวางแผนจนถึงวันที่เกษียณอายุออกจากธุรกิจ

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ