ภาษีนิติบุคคล

ภาพบรรยากาศสำหรับหลักสูตร All Tax

📸เก็บตกภาพบรรยากาศสำหรับหลักสูตร All Tax ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ก่อนอื่นทางทีม Idol Planner Consulting ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสำหรับหลักสูตรในครั้งนี้ โดยภายใน 3 วันเป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักบัญชี เจ้าของกิจการ หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจ เนื้อหาถูกอัดแน่นจัดเต็มเพื่อให้ได้ความรู้ครบถ้วน อาทิ หลักการบัญชี, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา, เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น, VAT หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงการ Workshop งบการเงิน

บริษัท Idol Planner Consulting ได้จัดสัมมนาหลักสูตร All Tax รอบรู้เรื่องภาษี ณ โรงแรมแรมแรนด์ ในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567 ซึ่งหลักสูตรในครั้งนี้จะทำให้เจ้าของธุรกิจ รวมถึงที่ปรึกษาการเงินมีความเข้าใจหลักกฎหมายภาษีอากร และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนภาษีธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและประหยัดได้มากยิ่งขึ้น

โดยภายใน 3 วันนี้หลักสูตรถูกอัดแน่นไปด้วยความรู้ต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

• หลักการบัญชี

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

• การสร้างสวัสดิการครอบครัว

• VAT

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• อากรแสตมป์

• การอ่านงบการเงิน

• การวิเคราะห์ความปกติของงบการเงิน (Workshop)

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจหลักสูตรในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะพบเจอท่านกับหลักสูตรใหม่ ๆ ของ Idol Planner Consulting อีกครั้ง🙏🏻

📩ติดตามเราได้ที่:

Website : https://www.idolplanner.com

Youtube : https://www.youtube.com/@IDOLPLANNER

Apple Podcast: http://bit.ly/IdolPlannerBusinessInsight

Soundcloud : https://soundcloud.com/thebusinessinsight

Line Add : @idolplanner / @idolplanner-fa

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง