เริ่มต้นตอนนี้ก่อนสายเกินไป ประชุมครอบครัว สำคัญยังไงในแง่ธุรกิจ

เริ่มต้นตอนนี้ก่อนสายเกินไป ประชุมครอบครัว สำคัญยังไงในแง่ธุรกิจ

ถ้าพูดถึงปัญหาใหญ่ ๆ ที่มักทำให้ธุรกิจครอบครัวเกิดความสั่นคลอน มูลเหตุหลักคงไม่พ้นความขัดแย้งกันระหว่างครอบครัว ที่มีพื้นฐานมาจากโครงสร้างความสัมพันธ์และการบริหารที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะด้าน ‘ความสัมพันธ์’ ที่หลาย ๆ บ้านมักละเลยไป เมื่อครอบครัวเริ่มขยายใหญ่ขึ้น สมาชิกแต่ละสายก็เริ่มกระจัดกระจายอยู่ใครอยู่มัน ขาดการพบปะหรือประชุมครอบครัว เป็นเวลานาน จนทำให้ญาติพี่น้องขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

มีธุรกิจกงสีจำนวนมาก เลือกแก้ปัญหาผ่าน ‘ธรรมนูญครอบครัว เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบาย สวัสดิการ การบริหารและวางรากฐานของครอบครัว โดยผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้ทางสมาชิกกำหนดวันรวมตัวเพื่อพูดคุยกันที่เรียกว่า ‘ประชุมครอบครัว’ นั่นเอง

เพราะถ้าเจาะลึกไปถึงเหตุผลของความบาดหมาง จะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากัน ปิดบังข้องมูลกัน จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างญาติพี่น้อง อีกทั้งครอบครัวมีความเปราะบางมาก ส่วนใหญ่มักเกรงใจซึ่งกันและกัน ไม่ค่อยพูดหรือแสดงความเห็นตรง ๆ

โดยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้เห็นชัดเจนถ้าสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการครอบครัวในส่วนต่าง ๆ ทำให้บางคนไม่รู้ประสิทธิภาพการทำงานหรือความผิดพลาดของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยตรง

ในธุรกิจกงสีที่มีความมั่นคงแล้ว มักจะมีการจัด ประชุมครอบครัว

ในธุรกิจกงสีที่มีความมั่นคงแล้ว มักจะมีการจัดประชุมครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายปี ไม่ใช่แค่การสรุป Performance หรือบทบาทของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้น เพราะการประชุมครอบครัวยังมีประโยชน์อีกมากในแง่ความสัมพันธ์และในแง่ของธุรกิจ

ในแง่ของธุรกิจการประชุมครอบครัวจะช่วยประเมินผลการทำงานทั้งในองค์รวมของกิจการและสมาชิกแต่ละคน อาจมีการรายงานสรุปผลประกอบการ แบ่งบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน เพราะในแต่ละครอบครัวมีทั้งคนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจหรืออาจเป็นคนที่ไม่มีเลยก็ได้ โดยเฉพาะในสมาชิกอย่างหลัง เช่น เขย-สะใภ้ การได้มีส่วนร่วมในประชุมครอบครัวครั้งนี้ จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นปึกแผ่น ว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเช่นกัน

แม้บางครั้งประเด็นหลักในการประชุมอาจเป็นเรื่องธุรกิจ แต่ควรดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานความสนุกสนาน อาจบอกเล่าเรื่องราวของคนในครอบครัวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทายาทรุ่นหลัง ๆ ได้ฟัง ซึ่งจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมครอบครัวให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับไปในตัว

เพราะการสื่อสารคือหัวใจหลักในการสร้างความเข้าใจ การประชุมครอบครัวก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ การพูดคุย แบ่งปัน ไม่ว่าจะในเรื่องของธุรกิจหรือครอบครัว เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในหลาย ๆ ด้าน ให้ทุกคนได้รับรู้ความเป็นอยู่ นิสัยใจคอ วิสัยทัศน์ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การจัด ประชุมครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐาน

นอกจากนั้นการประชุมครอบครัวยังเป็นตัวช่วยในการให้สมาชิกแต่ละคนได้ออกความเห็น ร่วมแรงร่วมใจในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ โดยเฉพาะในครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน ทั้งยังเป็นข้อดีให้ทายาทได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจกับระบบการทำงาน เพราะเมื่อกิจการขยายใหญ่ขึ้นตามจำนวนสมาชิก ย่อมมีโอกาสที่สมาชิกเหล่านั้นจะเกิดความไม่เข้าใจกันในอนาคต จนเกิดเป็นกรณีขัดแย้ง จะเห็นได้ว่าการจัดประชุมครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการวางรากฐานความเข้าใจของคนในครอบครัว

แนวทางการจัดประชุมครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ

  • ตั้งกฎพื้นฐานสำหรับการประชุม เช่น ควรหรือไม่ควรทำอะไรระหว่างการประชุมกำลังดำเนินอยู่
  • กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจขี้นอยู่กับประเด็นที่ต้องการพูด หรือในการประชุมครั้งนั้นมีบุตรหลานเข้าร่วมด้วย อาจแบ่ง Session ตามช่วงอายุ หรือแบ่งเป็นช่วง ๆ  เช่น เมื่อประชุมโดยรวมของครอบครัวจบแล้ว อาจให้ลูก ๆ แยกออกไปประกอบกิจกรรมร่วมกันอีกหนึ่งกลุ่ม
  • ไม่ควรปล่อยให้สมาชิกคนในคนหนึ่งเข้ามาควบคุมหรือแสดงความคิดเห็นอยู่ฝ่ายเดียว อาทิ พี่ชายคนโตเป็นคนจัดการประชุมขึ้น และพูดเรื่องที่ตนเองอยากพูด โดยที่น้อง ๆ  ไม่กล้าแย้ง จนเก็บเป็นความเคลือบแคลงสงสัย แนวทางแก้ไข ควรใช้ Third Party หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดำเนินการประชุม
  • เริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมด้วยเรื่องดี ๆ  เช่น บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของธุรกิจ ชมเชยสมาชิก ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ
  • ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมด้วยการกล่าวชมเชยกันและกันอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ทุกครอบครัวมีความแตกต่าง ควรพิจารณาถึงแนวทางที่เหมาะสมกับครอบครัวของแต่ละคน เพื่อให้การประชุมแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มองหาตัวช่วยในการประชุมครอบครัวให้ราบรื่น ให้ Idol Planner ช่วยทำให้ธุรกิจครอบครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น กว่า 20 ปี และ 600 บริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่เราให้คำปรึกษา Idol Planner จึงมีประสบการณ์รอบด้านมากกว่าที่อื่น ๆ  คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านธุรกิจครอบครัวที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ เราพร้อมให้บริการแบบ All in One

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง