Search
Close this search box.

จดทะเบียนบริษัท ใช้เงินเท่าไหร่ สามารถทำเองได้ไหม

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ ประกอบกิจการมาหลายปี แต่ก็ยังมีบางบริษัทที่ประกอบธุรกิจSME หรือธุรกิจครอบครัว ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทและมีความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัท คงกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทอยู่ Idol Planner จึงถือโอกาส รวบรวมคำถามที่หลาย ๆ ธุรกิจสงสัยเกี่ยวกับทุนสำหรับจดทะเบียนบริษัทมาไว้ในบทความนี้

จดทะเบียนบริษัทสำคัญไหม?

การจดทะเบียนบริษัทเปรียบเสมือนการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวธุรกิจ นอกจากจะเป็นการกระทำตามกฎหมายกำหนดแล้ว ทุนจดบริษัทก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะช่วยให้ผู้ว่าจ้างมีความอุ่นใจ สำหรับเหตุการณ์ที่อาจมีการฟ้องร้องหรือมีปัญหาในอนาคต บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่าเท่ากับมีเครดิตมากกว่านั่นเอง

ต้องจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนเท่าไหร่ ทำไมหลาย ๆ บริษัทมักเริ่มต้นที่ 1,000,000 ?

เหตุผลว่าทำไมหลาย ๆ บริษัทนิยมจดทุนบริษัทอยู่ที่ 1,000,000 บาท เป็นเพราะอัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้มีการเสียค่าธรรมเนียมตามมูลค่าทุนที่ใช้จดทะเบียน ที่ไม่ว่าจะ 1 แสนหรือ 1 ล้าน ก็จะจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท แต่ในกรณีที่เราจดไว้ที่ 1 แสนบาทในตอนแรก เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นและต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกราว ๆ 5,000 บาท ในแต่ละครั้ง

ถ้ามีเงินไม่ถึง 1,000,000 สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ไหม ?

สามารถจดได้ โดยการคำนวณการตั้งทุนจดทะเบียนบริษัทโดยหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

บริษัทจำกัด

หุ้นต้องมีราคาไม่น้อยกว่าหุ้นละ 5 บาท ต่อ 1 หุ้น และหุ้นจดทะเบียนควรมีอย่างน้อย 3 คน ดังนั้นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10 บาท แต่เพื่อความน่าเชื่อถือ บริษัทควรมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นระหว่าง 100,000 – 1,000,000 บาท

ห้างหุ้นส่วน

ไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ สามารถตั้งทุนจดทะเบียนเท่าไรก็ได้ ซึ่งอาจลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สินและแรงงานเป็นทุนจดทะเบียน แต่ว่าการลงทุนด้วยแรงงานจะต้องเป็นการลงทุนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ คือถ้ามีหนี้เกิดขึ้นระหว่างดำเนินธุรกิจหุ้นส่วนที่ลงทุนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดแต่ถ้าลงทุนแบบจำกัดความรับผิดชอบ ต้องลงทุนด้วยเงินและทรัพย์สินเท่านั้น โดยรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนเงินที่ตนเองได้ลงทุนไป

ควรจดทะเบียนบริษัทตอนไหน?

ในกรณีที่เจ้าของธุรกิจมีแพลนที่จะจดทะเบียนบริษัท แต่ยังลังเลและไม่แน่ใจว่าควรจดดีไหม? อาจต้องมองหาผู้เชี่ยวชาญสำหรับการให้คำแนะนำ

โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอยู่มากในประเทศไทย แต่ละครอบครัวก็อาจมีหลายธุรกิจแตกต่างกันไป เพื่อกระจายหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โดยแบ่งธุรกิจแต่ละหน่วยให้กับลูกหลานเพื่อไม่ให้ทำธุรกิจร่วมกันในที่เดียว วิธีนี้เป็นการป้องกันความขัดแย้งกันของคนในครอบครัว เมื่อบริษัทลูกมีกำไร ก็จะถูกส่งต่อเข้าไปยังเงินกองกลางของครอบครัว การวางแผนธุรกิจแบบนี้ จะเรียกกันว่า “Holding Company”

การจัดตั้ง Holding Company เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจครอบครัวมักที่จะใช้ในการวางแผนบริหารธุรกิจและจัดการทรัพย์สินส่วนรวม โดยการดำเนินธุรกิจแบบนี้ นำเงินไปลงทุนในกิจการอื่น (บริษัทลูก) อีกทีหนึ่ง เพื่อรอรับเงินปันผลจากกิจการเหล่านั้น

1) รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

เช่น ในกรณีที่มีลูกหลานหลายคน เมื่อลูก ๆ เริ่มเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจและมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ ก็สามารถขยายไลน์ธุรกิจที่ขึ้นตรงต่อบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งก็คือบริษัทแม่ได้ ลดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องของความไม่ชัดเจนในธุรกิจ รวมถึงการวัดประเมินผลงาน กำไร และมีความโปร่งใส เนื่องจากไลน์ธุรกิจที่ผุดขึ้นมาใหม่จะถือว่าเป็นธุรกิจส่วนรวมของครอบครัว ไม่ใช่ของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง

2) อำนวยความสะดวกในการส่งต่อทรัพย์สิน

โครงสร้างของบริษัทโฮลดิ้ง เอื้อต่อการจัดสรรแบ่งทรัพย์สินหรือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้อย่างสะดวกและโปร่งใส เช่น พ่อที่มีลูก 3 คน อยากจะแบ่งทรัพย์สินให้ลูก ๆ เท่ากันทุกคน ก็สามารถจัดตั้ง Holding Company ขึ้นมา แล้วทำการออกหุ้นให้ลูก ๆ ทั้ง 3 คนตามสัดส่วน

ธุรกิจที่แนะนำให้ทำการจัดตั้ง Holding Company


▶ มียอดขายมากกว่า 50 ล้านบาท / ปี หรือมีกำไรสะสมในงบการเงินมากกว่า 20 ล้าน
▶ ต้องการจำกัดความเสี่ยงในการประกอบกิจการ
▶ มีอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง
▶ มีทรัพย์สินที่ต้องการส่งต่อให้ทายาทรุ่นถัดไป
▶ ครอบครัวมีขนาดใหญ่ ต้องการป้องกันความขัดแย้งรองรับสำหรับอนาคต

อยากจัดตั้ง Holding Company ต้องทำอย่างไร?

เพื่อความราบรื่นในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เจ้าของธุรกิจควรจัดสรรคนกลางและผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจครอบครัวเป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้การจัดตั้งเป็นไปได้ง่ายขึ้น มีระบบ และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

IDOL PLANNER CONSULTING เป็นผู้ให้บริการจัดตั้ง Holding Company ครบวงจร พร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งทั้งระบบและประสบการณ์การจัดตั้งมากว่า 100 บริษัท ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราเชื่อว่าการวางรากฐานที่ดีจะสามารถเติมเต็มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณได้ ช่วยคุณวางกลยุทธ์ให้รอบด้าน โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ได้จริงในระยะยาว

IDOL PLANNER CONSULTING มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร ภาษี กฎหมาย ในการจัดการธุรกิจครอบครัว พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือบริษัทของครอบครัวได้เติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเราพร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพของธุรกิจคุณ

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ