Search
Close this search box.

Holding Company

Family Constitution

Tax Planning

Business Structure

Exit Plan

Succession Plan

Family Office

Business Health Check

บริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจครอบครัว

เขียนธรรมนูญครอบครัว

วางแผนระบบภาษี สำหรับธุรกิจ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ ก่อน IPO

วางแผนเพิ่มมูลค่าธุรกิจ สร้างแผนเกษียณ และแผนออกจากธุรกิจในอนาคต

เตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจ

“สำนักงานครอบครัว” มิติใหม่ของการจัดการและ ส่งต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประเมินธุรกิจภายในทั้งระบบ

ผู้นำด้านการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัว-กงสี คืองานถนัดของเรา

IDOL PLANNER CONSULTING พร้อมช่วยสร้างความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจครอบครัว ด้วยโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ

พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือให้ธุรกิจของครอบครัวคุณเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวของคุณ

ให้คำปรึกษา
กว่า 1,000 บริษัท
จากหลากหลายอุตสาหกรรม

ประสบการณ์มากกว่า
20 ปี

พร้อมที่จะ

เสริมเหล็กกล้าให้กับธุรกิจและครอบครัว

ของคุณหรือยัง?

1

Holding
Company

Holding

Company

บริหารจัดการทรัพย์สิน ของธุรกิจครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้
  “HOLDING COMPANY”
เราช่วยคุณด้านการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง และปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัว สำหรับธุรกิจครอบครัวขนาดกลางขึ้นไป
บริษัทโฮลดิ้งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สินให้แก่สมาชิกในธุรกิจครอบครัว และบริษัทอื่นๆในเครือ
รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านส่งต่อทรัพย์สินให้กับคนในครอบครัว ป้องกันความเสี่ยงต่างๆของกิจการของคุณ
สร้างข้อตกลง-แนวทางปฏิบัติที่เป็นทางการ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับสมาชิกในธุรกิจครอบครัวด้วย “ธรรมนูญครอบครัว”
เราช่วยคุณกำหนดนโยบายที่สำคัญสำหรับธุรกิจของครอบครัว เพื่อสร้างระบบการบริหารที่มีความเป็นมาตรฐาน

2

Family
Constitution

Family

Constitution

การที่ธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกครอบครัวหลายคน มีทั้งคนที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว กับคนที่ไม่ได้ทำงานในธุรกิจครอบครัว
เรื่องที่ต้องบริหารจัดการและปกครองคนในครอบครัวมีความเกี่ยวพันกัน ทั้งเรื่องของการทำงาน การจัดการธุรกิจ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเงิน
ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับหลายครอบครัว แต่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ ไม่สามารถยืนหยัดไปยังรุ่นต่อๆไปได้

3

Tax
Planning

Tax

Planning

  วางแผนระบบภาษี สำหรับธุรกิจ
จัดการระบบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการภาษีธุรกิจ ของเรามาพร้อมกลยุทธ์ ที่ช่วยให้คุณประหยัดภาษีอย่างสูงสุด โดยถูกต้องตามกฎหมาย

4

Business
Structure

Business

Structure

การจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบ
จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น
จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวอย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายภาษีได้จำนวนมากทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น
การจัดวางโครงสร้างธุรกิจ
จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ

Holding Company

ควบ-โอนกิจการ

ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

วิเคราะห์งบการเงิน

บริการวางแผนเพิ่มมูลค่าธุรกิจและสร้างแผนเกษียณของเจ้าของธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้

5

Exit Plan

Exit Plan

Exit Strategy เป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่บริษัทจะต้องคิดเผื่อไว้สำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข สภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น แต่โดยรวมจะหมายถึงการที่เจ้าของกิจการขายหรือลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของให้กับนักลงทุน หรือกิจการอื่น รวมไปถึงการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาท

6

Succession
Plan

Succession
Plan

วางแผนการสืบทอดธุรกิจเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตำแหน่งผู้นำ กรรมสิทธิ์ ระบบในการบริหาร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว

Play Video
ทำไมต้องใช้บริการที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว?

ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า 20 ปี ทีมงานเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจครอบครัว ภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนรูปแบบต่างๆ เราจึงมีประสบการณ์ที่รอบด้านกว่าที่อื่นๆ คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่บริษัททั่วไปให้กับคุณไม่ได้ การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยขับเคลื่อนทั้งตัวธุรกิจ และ บุคลากรของคุณได้เป็นอย่างดี

เรามั่นใจว่าบริการของเราสามารถช่วยให้คุณ :

▶ เติมเต็มศักยภาพให้ธุรกิจครอบครัวของคุณ
▶ ป้องกันปัญหาในธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
▶ สร้างระบบการบริหารภายในของธุรกิจครอบครัวให้มีความเป็นมาตรฐาน
▶ ประหยัดเวลา แก้ปัญหาความซับซ้อนด้านการบริหาร
▶ ลดภาระภาษี ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่คุณอาจมองข้ามไป
▶ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ค่าปรับที่ไม่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ

▶ บริการของเราเหมาะกับธุรกิจครอบครัวทุกขนาด โดยลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทครอบครัวที่เป็น SME และ บริษัท Corporate ขนาดใหญ่จากหลากหลายอุดสาหกรรม

บริการของเรา:
   → ปรับโครงสร้างบริษัท และโครงสร้างภาษี
   → สร้างระบบจัดการทรัพย์สินในครอบครัว กำหนดนโยบายทรัพย์สินส่วนกลาง
   → ปรับโครงสร้าง และจัดตั้ง Holding Company
   → จัดทำธรรมนูญครอบครัว
   → วางระบบภาษีนิติบุคคล และบุคคล
   → สร้างแผนสืบทอด-ส่งต่อธุรกิจ

▶ บริการของเรารวมถึงตัวบุคคลอีกด้วย เรามีบริการวางแผนภาษีส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงบริการวางแผนในด้าน:
   → เกษียนอายุ
   → การศึกษาบุตร
   → ลงทุน
   → ประกันชีวิต
   → วางแผนมรดก
   → ทำพินัยกรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา IDOL PLANNER CONSULTING ได้มีโอกาสและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
  → วัสดุก่อสร้าง
  → รับเหมาก่อสร้าง
  → พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินค้าอุตสาหกรรม
  → ยานยนต์
  → วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก
  → เหล็ก
  → เครื่องมือการแพทย์
อุตสาหกรรมด้านบริการ
  → พาณิชย์
  → การท่องเที่ยวและสันทนาการ
เทคโนโลยี
  → ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์
  → เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมด้านพลังงาน
  → พลังงานทางเลือก
อุตสาหกรรมด้านการเกษตร
  → ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจผู้นำเข้า-ส่งออก

 
จากประสบการณ์ร่วมงานกับลูกค้าเราจึงเข้าใจถึงปัญหาและความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวมักพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญของธุรกิจครอบครัว เช่น
  → การจัดการด้านบริหารในธุรกิจครอบครัว
  → การส่งต่อธุรกิจให้รุ่นต่อไป
  → การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว
  → การจัดการทรัพย์สิน
  → การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับผู้นำครอบครัว
  → มาตรการรองรับ สำหรับอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงต่อธุรกิจ

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ