helping you to run
a sustainable business

บริษัท ไอดอลแพลนเนอร์ จำกัด ผู้นำทางด้านบริการจัดการธุรกิจ เราดูแลตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจ SME รวมถึงธุรกิจครอบครัว บริการจัดโครงสร้างและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจของคุณ เราให้บริการจัดการธุรกิจครอบครัวด้วยการทำธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่ทำธุรกิจด้วยกัน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการจัดโครงสร้างบริษัท (Holding Company) สำหรับนิติบุคล และบริการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ (Pre - IPO) โดยให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งต่อกิจการ (Exit Plan) โดยบริการทั้งหมดนี้ถูกวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

OUR SERVICE AREAS

WHY IDOL PLANNER ?

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

เราดูแลลูกค้ากลุ่มเจ้าของธุรกิจมายาวนาน และดูแลทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้เราเข้าใจทั้งธุรกิจและมุมมองของสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องการ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทีมงานเชี่ยวชาญรอบด้านทั้งภาษี กฎหมาย การเงิน และการจัดการธุรกิจครอบครัว เราจึงพร้อมให้คำแนะนำอย่างรอบด้านและครอบคลุม

วัดผลได้จริง

เราดูแลตั้งแต่ต้นจนจบหลังกระบวนการวางแผน เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของธุรกิจสามารถเดินต่อได้ และช่วยวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง

ประสบการณ์ประทับใจ
รีวิวจากผู้ใช้บริการ Idol Planner

Play Video

FAQ

ทำไมต้องใช้บริการที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว?

ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า 20 ปี ทีมงานเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจครอบครัว ภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนรูปแบบต่างๆ เราจึงมีประสบการณ์ที่รอบด้านกว่าที่อื่นๆ คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่บริษัททั่วไปให้กับคุณไม่ได้ การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยขับเคลื่อนทั้งตัวธุรกิจ และ บุคลากรของคุณได้เป็นอย่างดี

เรามั่นใจว่าบริการของเราสามารถช่วยให้คุณ :

▶ เติมเต็มศักยภาพให้ธุรกิจครอบครัวของคุณ
▶ ป้องกันปัญหาในธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
▶ สร้างระบบการบริหารภายในของธุรกิจครอบครัวให้มีความเป็นมาตรฐาน
▶ ประหยัดเวลา แก้ปัญหาความซับซ้อนด้านการบริหาร
▶ ลดภาระภาษี ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่คุณอาจมองข้ามไป
▶ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ค่าปรับที่ไม่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ

▶ บริการของเราเหมาะกับธุรกิจครอบครัวทุกขนาด โดยลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทครอบครัวที่เป็น SME และ บริษัท Corporate ขนาดใหญ่จากหลากหลายอุดสาหกรรม

บริการของเรา:
   → ปรับโครงสร้างบริษัท และโครงสร้างภาษี
   → สร้างระบบจัดการทรัพย์สินในครอบครัว กำหนดนโยบายทรัพย์สินส่วนกลาง
   → ปรับโครงสร้าง และจัดตั้ง Holding Company
   → จัดทำธรรมนูญครอบครัว
   → วางระบบภาษีนิติบุคคล และบุคคล
   → สร้างแผนสืบทอด-ส่งต่อธุรกิจ

▶ บริการของเรารวมถึงตัวบุคคลอีกด้วย เรามีบริการวางแผนภาษีส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงบริการวางแผนในด้าน:
   → เกษียนอายุ
   → การศึกษาบุตร
   → ลงทุน
   → ประกันชีวิต
   → วางแผนมรดก
   → ทำพินัยกรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา IDOL PLANNER CONSULTING ได้มีโอกาสและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
  → วัสดุก่อสร้าง
  → รับเหมาก่อสร้าง
  → พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินค้าอุตสาหกรรม
  → ยานยนต์
  → วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก
  → เหล็ก
  → เครื่องมือการแพทย์
อุตสาหกรรมด้านบริการ
  → พาณิชย์
  → การท่องเที่ยวและสันทนาการ
เทคโนโลยี
  → ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์
  → เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมด้านพลังงาน
  → พลังงานทางเลือก
อุตสาหกรรมด้านการเกษตร
  → ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจผู้นำเข้า-ส่งออก

 
จากประสบการณ์ร่วมงานกับลูกค้าเราจึงเข้าใจถึงปัญหาและความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวมักพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญของธุรกิจครอบครัว เช่น
  → การจัดการด้านบริหารในธุรกิจครอบครัว
  → การส่งต่อธุรกิจให้รุ่นต่อไป
  → การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว
  → การจัดการทรัพย์สิน
  → การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับผู้นำครอบครัว
  → มาตรการรองรับ สำหรับอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงต่อธุรกิจ

ผู้นำด้านการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัว-กงสี คืองานถนัดของเรา

บริษัท ไอดอลแพลนเนอร์ จำกัด พร้อมช่วยสร้างความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจครอบครัว ด้วยโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือให้ธุรกิจของครอบครัวคุณเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวของคุณ